Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen

 Contact  
 


bol.com Partner

Kennismanagement
Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk >Subliminale beïnvloeding tijdens uw presentatie
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Subliminale beïnvloeding tijdens uw presentatie

Spreekt u vaak voor een groep? Dan weet u dat het niet alleen belangrijk is om u te richten op de inhoud van uw betoog. Het gaat er ook om dat u het publiek weet te boeien en dat u hen kunt overtuigen. Zelfs bij een korte speech is het nodig dat u een relatie met uw toehoorders opbouwt. Het is goed als u spreekt mét in plaats van tegen uw publiek. Elke aanwezige moet het gevoel hebben dat u hem of haar persoonlijk toespreekt. Daarvoor is het in ieder geval wenselijk dat u uw veilige plek achter het katheder verlaat en het contact echt aangaat. Daarbij gaat het niet alleen om wat u zegt. Met de juiste gebaren, kunt u informatie overbrengen die u niet uitspreekt. En dit is uitermate effectief als u mensen wilt beïnvloeden.

Als ervaren spreker weet u hoe belangrijk het is om ook aandacht te besteden aan uw visuele presentatie. Hoe u opkomt, de plaats die u kiest op het podium en de gebaren die u maakt hebben effect op de geloofwaardigheid van uw boodschap. Met uw handen kunt u woorden die u uitspreekt ondersteunen of accentueren. Maar behalve dit kunnen gebaren u nog op een andere manier helpen. Met uw handen kunt u terwijl u praat, nog iets anders vertellen zonder dat uit te spreken. Op die manier beïnvloedt u de luisteraars zonder dat zij dat bewust merken. We betreden hier het gebied van de subliminale beïnvloeding door lichaamstaal.

Het één zeggen; het ander laten zien
Toen Wim Kok nog minister president was, werd hij geïnterviewd door een journalist over een actueel probleem. De journalist vroeg of de minister president zich zorgen maakte. Kok antwoordde dat hij op dit moment nog niets over het betreffende onderwerp kon mededelen. Hij pruilde zijn lippen en kantelde zijn hoofd heen en weer alsof hij een afweging maakte. Tegelijkertijd maakte hij een gebaar waarbij hij langzaam zijn handen op en neer bewoog met de handpalmen naar beneden. Dit is het gebaar waar je mensen mee tot kalmte kunt manen. Zonder het uit te spreken, leek hij te zeggen dat hij de ernst van het probleem wel vond meevallen. Hij toonde rust en gaf de indruk dat hij de situatie volledig onder controle had. Met zijn gebaren uitte Wim Kok een geruststellende boodschap die meer effect had op de kijkers dan wanneer hij dit in woorden had uitgedrukt. Op die manier kon hij het vertrouwen van de kijkers winnen, zonder dat hij enige concrete uitspraak had gedaan.

Als u een presentatie geeft, kunt u ook met gebaren boodschappen geven die u niet uitspreekt. Deze gebaren zijn sfeerbepalend en vergroten uw overtuigingskracht. Sharon Saylor geeft in haar boek: What Your Body Says een aantal duidelijke voorbeelden van dit soort gebaren. Ze vertelt in het boek hoe je ze kunt gebruiken en welk effect je ermee bereikt.

De relatie bevestigen
Met uw gebaren kunt u een verbinding tussen uzelf, het onderwerp en uw publiek tot stand brengen. Ook kunt u er mee duidelijk maken wat u met uw woorden bedoelt. Neem bijvoorbeeld de directeur die in zijn speech aan zijn personeel zegt: ‘Wij zullen er alles aan doen om dit project te laten slagen’. Het is in deze zin niet duidelijk wie hij met het woord ‘wij’ bedoelt. Bedoelt hij alleen de directie of de organisatie? Of bedoelt hij ook de mensen die hij toespreekt? Het wordt anders als hij bij het uitspreken van deze zin een uitreikend gebaar maakt met open handpalm in de richting van zijn publiek; daarna zijn hand op zijn borst legt en opnieuw een open gebaar maakt in de richting van het publiek. Hij refereert dan naar zijn eigen betrokkenheid en dat van het publiek bij het slagen van het project.

De uitreikende handpalm richting het publiek kunt u gebruiken als u spreekt over positieve zaken. Daarmee geeft u aan dat die positieve zaken verband houden met hen. Dit zorgt voor een goede sfeer. Zelfs bij een opmerking als: ‘Het is een prachtige dag vandaag’ kunt u een open hand uitstrekken naar het publiek. Dit kan onbewust verstaan worden als: ‘Door jullie is het een prachtige dag vandaag’.

Uw presentatie structureren
Met gebaren kunt u punten en komma’s in uw gesproken zinnen plaatsen. Daarmee kunt u er ook bijzondere accenten aan meegeven. Als u bijvoorbeeld weet dat er een belangrijke slide gaat komen of dat u iets opmerkelijks gaat vertellen, kunt u een pauze laten vallen en daarbij uw hand stil in de lucht houden. Op die manier bouwt u de spanning op. U kunt punten uit uw toespraak opsommen door beurtelings uw vingers vast te houden. Iedereen begrijpt dan dat u een opsomming geeft, zonder dat u dat uitspreekt. Dit helpt om de aandacht vast te houden. In dit filmpje van Robert Cialdini kunt u zien hoe dat werkt. U kunt ook structuur aanbrengen in uw presentatie door gebruik te maken van voorwerpen of plaatsen op het podium aan te wijzen. U zegt bijvoorbeeld dat er aan het eind van uw presentatie gelegenheid is om vragen te stellen. Terwijl u dit zegt, maakt u een gebaar naar een andere plek op het podium. Als iemand tussendoor een vraag wil stellen, wijst u weer naar die plek en zegt: ‘Kan uw vraag misschien wachten tot het eind?’ Als u tenslotte de vragen gaat beantwoorden, gaat u ook daadwerkelijk op die plek staan.

Slecht nieuws overbrengen
Zoals u het vraag-en-antwoord moment kunt koppelen aan een plaats of voorwerp, zo kunt u dat ook doen met onderdelen van de inhoud van uw presentatie. Vooral als u slecht nieuws moet brengen, kunt u er zo voor zorgen dat dit niet aan u of aan de rest van uw presentatie gekoppeld wordt. Hoewel iedereen rationeel snapt dat de brenger van het slechte nieuws en de inhoud daarvan niets met elkaar te maken hoeven te hebben, werkt dat gevoelsmatig anders. In de middeleeuwen werden brengers van slecht nieuws onthoofd. U wilt dus niet verbonden worden aan het slechte nieuws. Verder is het na het horen van slecht nieuws soms lastig schakelen naar het goede nieuws of de positieve verwachtingen die daarna in dezelfde presentatie worden uitgesproken. Om dit gemakkelijker te laten verlopen, kunt u gebruik maken van een subluminale lichaamstaal-techniek. Koppel het slechte nieuws aan een voorwerp of plek op het podium. Sharon Saylor noemt dit een visual placeholder. Laat non-verbaal zien dat u afstand neemt van dat voorwerp en de daaraan gekoppelde boodschap.

U zet bijvoorbeeld een flipover neer met daarop een grafiek met de tegenvallende verkoopcijfers. Wijs van afstand met uw handpalm omlaag richting de flipover en kijk in die richting als u erover spreekt. Gebruik daarbij de lijdende vorm in uw taalgebruik. Aan het eind van uw negatieve boodschap laat u uw hand die het gebaar maakte zakken. Richt tegelijkertijd ook uw blik naar beneden. Blijf zo een moment staan en loop dan in stilte naar de andere kant van het podium. Hef daar uw hoofd op, recht uw schouders en adem diep in. Kijk naar het publiek en glimlach. Maak dan een omhooggaande handbeweging met opgerichte handpalm naar uw PowerPoint presentatie waar de over het goede nieuws of de positieve verwachtingen verschijnt. Zo koppelt u de twee boodschappen los van elkaar.

Koppelen van items of personen
U kunt uzelf loskoppelen van negatieve boodschappen door afstandelijke gebaren te maken richting een visual placeholder en bij een ander onderwerp zelf van plaats te veranderen. Maar gebaren kunnen u ook helpen om juist verschillende zaken of mensen te verenigen. U vertelt bijvoorbeeld over een ervaring waarin de afdelingen marketing en sales een rol speelden. Telkens als u over marketing spreekt, houdt u uw open linker hand naar voren. Spreekt u over sales dan doet u hetzelfde met uw rechter hand. Tenslotte brengt u uw handen bijeen als u spreekt u over de toekomstige samenwerking tussen beide afdelingen.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com

Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Vorige pagina Kennismanagement

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
beïnvloeding
invloed
manipuleren
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beïnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beïnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk