Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen


 


bol.com Partner

Succesvolle resultaten met weinig inzet

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Zeven kleine bedankjes, groot resultaat
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Zeven kleine bedankjes, groot resultaat

In eerdere artikelen (zie onderaan) heb ik uitgebreid aandacht gegeven aan het belang van waardering. Daarbij stond vooral het compliment centraal. In elke werksituatie is het essentieel dat werknemers erkend worden voor wie ze zijn en wat ze doen. Elke medewerker wil gezien worden door zijn collega’s en leidinggevende. Iedereen wil het gevoel hebben dat hij erbij hoort en merken dat zijn werk er toe doet in de ogen van de anderen. Onderlinge waardering is een belangrijk element dat teams motiveert, de samenwerking stimuleert en bijdraagt aan het werkplezier.

Stank voor dank?
Het gekke is dat we graag waardering ontvangen, maar dat we de complimenten die we af en toe krijgen toch snel bagatelliseren: ‘Ach het stelde niets voor...’. Ook vinden we het niet altijd gemakkelijk om onze waardering aan anderen te laten horen. Zeker als het gaat om de dagelijkse werkzaamheden die we als vanzelfsprekend beschouwen. En net zoals we het moeilijk vinden om een compliment uit te delen, zo lastig vinden we het vaak ook om iemand te bedanken voor zijn bijdrage. Soms lijken mensen het niet op te merken als u iets speciaals voor hen doet. U hoort er in ieder geval niets van terug. Maar hoe vaak bedankt u anderen?

Een bijzondere vorm van waardering
Een woord van dank heeft veel overeenkomsten met het compliment. Complimenteren en bedanken zijn beide uitingen van waardering. Als u iemand complimenteert voor zijn uiterlijk of zijn positieve kwaliteiten gaat die waardering over die persoon zelf. Maar bedanken doet u specifiek voor de verrichtingen waarmee iemand ú op een of andere manier van dienst is geweest. Wat het bedankje bijzonder maakt is dat u er iemand mee erkent, voor wat hij speciaal voor u of de organisatie heeft betekend. Wat hij heeft gedaan, is waardevol en daar stelt u uw blijk van waardering tegenover. Met een compliment waardeert u dus de eigenschappen van de ander en met een bedankje geeft u waardering voor wat dat voor ú betekent.

Een bedankje gaat dus niet alleen over de ander, het gaat ook over uzelf en over de onderlinge verhouding en samenwerking. En misschien is het daarom wel dat het zo moeilijk is om anderen te bedanken. U geeft er iets van uzelf mee bloot. Sommige mensen hebben het gevoel dat ze iemand iets verschuldigd zijn als ze hem laten blijken dat hij hen heeft geholpen. Uit vrees voor te grote onderlinge afhankelijkheid, blijft dan ook het bedankje achterwege. Evenals bij het compliment vinden mensen het ook moeilijk om te bedanken voor iets dat bij de dagelijkse gang van zaken hoort. Het is blijkbaar zo gewoon; waarom zou je daar dan voor bedanken? Of: hij of zij krijgt er voor betaald. Waarom zou ik dan nog mijn dank uitspreken?

Wat betekent: dank u wel?
Eens was ik bij een receptie waar mensen uit verschillende culturen aanwezig waren. Een medewerkster van de catering liep met een schaal hapjes rond en presenteerde die aan de gasten. Ze benaderde een van de buitenlandse gasten met de vraag of hij iets wilde nemen. De gast antwoordde: ‘Dank u’. Meteen draaide de medewerkster zich weg van de gast terwijl de laatste zijn arm uitstrekte om een toastje van de schaal te pakken. Hier was duidelijk sprake van spraakverwarring. In Nederland is het gebruikelijk om ‘dank u’ te zeggen als u iets niet wilt. In veel andere landen betekent het juist dat u het wel wilt. In beide gevallen bedankt u voor het aanbod. In de ene betekenis is dat: nee, dank u. In de andere betekenis: graag, dank u. Het danken wordt hier meer gebruikt als omgangsvorm of uiting van beleefdheid dan dat er dank wordt uitgesproken voor wat er wordt aangeboden.

Een klein bedankje
Bovenstaand voorbeeld maakt duidelijk dat het uitspreken van dank helemaal niets hoogdravends hoeft te zijn. Een bedankje kan tussen neus en lippen worden uitgesproken en zorgt voor een kort moment van verbintenis. Als u iemand bedankt omdat hij bijvoorbeeld de deur voor u openhoudt of omdat hij u iets aanreikt, heeft dat niet zoveel diepgang. Toch maakt dat de omgang een stuk prettiger dan wanneer u deze woorden zou weglaten.

Als u er een gewoonte van maakt om mensen gemakkelijk te bedanken voor kleine dingen die ze doen, zult u merken dat er iets in uzelf verandert. In de eerste plaats maakt dankbaarheid u opmerkzamer. U zult meer oog krijgen voor de kleine dingen die mensen om u heen doen en die waarderen. Dankbaarheid maakt u ook bewust van wat u hebt in plaats van wat u niet hebt. Dit is het tegenovergestelde van klagen. Het is niet voor niets dat in de meeste religies veel nadruk ligt op dankbaarheid. Zelfs dankbaarheid in stilte heeft een positief effect. Dankbaar zijn helpt u dus bij het ontwikkelen van een positieve inslag. Een gevolg is ook dat anderen u als een hartelijke persoon gaan ervaren. De mensen om u heen zullen het op prijs stellen dat u dingen snel opmerkt en weet te waarderen. U zult zelf ook meer waardering krijgen.

Waarvoor kunt u bedanken?
Evenals een compliment, werkt een bedankje motiverend. U laat ermee zien dat u belangstelling hebt in de ander en u geeft er erkenning mee. Dat versterkt de sociale banden. Met een bedankje voor simpele dingen kunt u veel bereiken. Toch vergeten we nog wel eens te bedanken. Dit is vooral omdat we er niet altijd bij stilstaan waarvoor we zoal kunnen bedanken. Hier volgen enkele voorbeelden van kleine bedankjes, die soms vanzelfsprekend zijn, maar waar we toch niet altijd bij stilstaan.

Bedankt voor uw gastvrijheid
Dit kunt u gebruiken in elke gelegenheid waarbij u te gast bent geweest of bent uitgenodigd. Dat heeft het meeste effect in situaties waar men dit niet van u verwacht. Bijvoorbeeld als u een lezing geeft binnen een bedrijf kunt u de gastheer/dame of uw publiek bedanken voor de gastvrijheid.

Bedankt voor uw bezoek
Als u een buitendienstmedewerker van een andere organisatie hebt ontvangen, is het zeer vriendelijk om hem/haar te bedanken voor zijn/haar bezoek. U kunt dat de receptioniste standaard laten uitspreken bij het vertrek van elke gast. Na een officiële gelegenheid is het zeker passend om uw gasten achteraf schriftelijk te bedanken voor hun komst.

Bedankt voor uw belangstelling
In Amerika zijn ze daar nog wat verder in dan wij. Zo is het daar niet vreemd een telefoon op te nemen met woorden als: ‘Hartelijk dank voor uw belangstelling in [bedrijfsnaam], waarmee kan ik u van dienst zijn?’. In Nederland zou zo’n welkom nog een beetje te veel van het goede zijn, maar er is in ieder geval niets mis mee om hiermee uw gesprek te beëindigen.

Bedankt voor uw advies of... voor de inspiratie
Bijna alles wat iemand zegt, kunt u opvatten als een advies. Door dat te noemen erkent u dat de woorden die de ander heeft uitgesproken waarde voor u hebben. Wat iemand u adviseert, hoeft u niet altijd letterlijk op te volgen. Soms kan het u op nieuwe ideeën brengen. Als u bijvoorbeeld een inspirerend gesprek hebt gehad, is het zeker niet gek om uw gesprekspartner daarvoor te bedanken. Als u mensen bedankt voor hun advies of voor de inspiratie die zij u gegeven hebben, geeft u hen erkenning voor de ideeën die u zelf op tafel brengt of voor iets dat ú gedaan hebt. U laat er mee weten dat u het op prijs stelt dat zij u er indirect bij hebben geholpen tot dit resultaat te komen. Op die manier voorkomt u dat mensen zich gepasseerd voelen of jaloers zijn. Bovendien creëert u er een breed draagvlak mee. U maakt anderen deelgenoot van uw successen.

Bedankt voor uw aanwezigheid
Het kan nogal verschil uitmaken wie of welke mensen er tijdens een gelegenheid aanwezig zijn. Ter vergelijk: bij een feest of een receptie kan de aanwezigheid van mensen letterlijk de sfeer bepalen. U bedankt hen dan misschien zelfs voor de feestvreugde.

Ook bij een begrafenis maakt het verschil of er veel of weinig mensen zijn. De aanwezigheid van mensen kan daar een steun voor de familie en bekenden van de overledene zijn. Na een bedrijfspresentatie kunt u de aanwezigen ook zeker danken voor hun komst. Zonder hen zou uw presentatie niet zijn geworden wat hij was. Iemands aanwezigheid is niet altijd vanzelfsprekend. Daarom is het goed om anderen voor hun aanwezigheid te danken.

Bedankt voor uw medewerking
U kunt anderen gemakkelijk bedanken voor hun medewerking, zelfs als ze helemaal niet zoveel gedaan hebben. U geeft hen daar toch het gevoel mee dat u hun betrokkenheid op prijs hebt gesteld. Dit biedt openingen voor een volgend contact.

Bedankt voor je steun
Tijdens een vergadering kunnen de meningen verschillen. Als u merkt dat u medestanders heeft in uw standpunt, is het prima om hen achteraf te bedanken voor de steun die ze u geboden hebben. Zo’n bedankje motiveert hen zeker ook u de volgende keer weer te steunen.

Het kan zelfs slim zijn om iemand te bedanken voor zijn steun terwijl hij helemaal niets gezegd heeft. U kunt zijn aanwezigheid of bijvoorbeeld het feit dat hij u geruststellend aankijkt immers interpreteren als een vorm van steun. Als de ander het niet expliciet met u oneens was, zal hij uw dank waarschijnlijk gewoon accepteren. De kans is dan groot dat hij uw mening (vanwege de wet van de consistentie) de volgende keer wel actief ondersteunt.

Hoe neemt u een bedankje in ontvangst?
Veel mensen vinden het lastig om een compliment in ontvangst te nemen. Vaak wordt het compliment ontkracht door de ontvanger. Datzelfde geldt ook voor een bedankje. Een standaard uitdrukking als antwoord op een bedankje is zelfs: ‘Geen dank!’. Bijzonder als u daar over nadenkt. Waarom zou iemand u niet mogen bedanken? Hoewel niemand daar diepzinnig over zal nadenken, spreek ik die zin zelf nooit uit. U kunt kiezen voor meer uitnodigende reacties op een bedankje. U kunt simpelweg antwoorden met: ‘alsjeblieft’, ‘graag gedaan’, ‘met plezier’ of ‘het was mij een genoegen’. Het Engelse: ‘You’re welcome!’ vind ik ook mooi. Dit wordt in de letterlijke betekenis in Nederland niet gebruikt. Toch zou dit een prima antwoord kunnen zijn op een bedankje voor de gastvrijheid: ‘Je bent welkom!’.

Hartelijk dank
Tenslotte wil ik graag van deze gelegenheid gebruik maken om u als lezer van mijn artikelen op Managersonline.nl te bedanken. Ik krijg veel positieve en inspirerende reacties en dat motiveert mij zeker tot het schrijven van nieuwe artikelen en boeken. Bedankt daarvoor!

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie

Meer over dit onderwerp
De kunst van het complimenteren
Waarom is een compliment geven zo moeilijk?
Twaalf manieren om een compliment te geven
Zorg dat je zelf waardering krijgt
Waarderingsmanagement als levensstijl
Zo neem je een compliment in ontvangst
Van klaagcultuur naar complimentencultuur
Zeven foute manieren om complimenten te maken
Zeven manieren om aardig gevonden te worden
Twaalf geloofwaardige complimenten
Complimenten in relaties

Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Zo ga je om met onterechte kritiek Succesvolle resultaten met weinig inzet

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beďnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beďnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk