Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen

 Contact  
 


bol.com Partner

Minder is méér! Effectief vergaderen.

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Authenticiteit: U bent uw eigen handelsmerk!
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Authenticiteit: U bent uw eigen handelsmerk!

In deze tijd is het niet meer genoeg om mee te lopen met de massa; voor u een ander! Om mee te komen dient u zich te onderscheiden van de rest. U dient zich af te vragen waar u goed in bent en u daarin te specialiseren. Authenticiteit is van onschatbare waarde. Maak uzelf onmisbaar; maak uzelf onsterfelijk! Wees geen kopie van wat anderen al hebben laten zien, maar wees uniek en presenteer uzelf vanuit originaliteit. Laat uzelf inspireren door anderen, maar geef hetgeen u uitdraagt telkens een persoonlijk tintje. Van u is er geen tweede: maak dus van uw persoonlijke competenties een uniek handelsmerk!

De kracht van authenticiteit
Er is een oude wet in de nieuwe economie die zegt: ‘Als jouw werk door iedereen kan worden gedaan, dan zal er altijd ergens iemand te vinden zijn die het voor minder geld wil doen’, schrijft Telegraaf verslaggever Milco Aarts in zijn boek: Verkoop jezelf - Je bent meer waard dan je denkt. Tot op heden kon je het aardig redden als je redelijk je best deed, op tijd kwam en braaf je werk deed, maar de tijden zijn veranderd. Het hele punt is dat u zichzelf zult moeten onderscheiden. U bent uw eigen merk! Is het dan niet juist wenselijk om uzelf te spiegelen aan de ontwikkeling van succesvolle anderen; om hen te modelleren?

De beperking van het modelleren
Modelleren is een begrip uit het Neuro Linguistisch Programmeren. Het komt er op neer dat u het wiel niet hoeft uit te vinden als u wilt bereiken wat u wenst. Kijk slechts naar een ander die hetzelfde al bereikt heeft en kopieer simpelweg zijn hele doen en laten. Wat de ander kan, kunt u immers ook! En daar heeft u niet eens zoveel tijd voor nodig. De stappen die de ander nodig had om te komen waar hij is kunt u overslaan. U dient slechts de ander te spiegelen in woord en daad.

Het modelleren kent zeker een kern van waarheid. Natuurlijk kunt u anderen als voorbeeld nemen om uw persoonlijkheid te ontwikkelen, maar wat ontbreekt bij het eindproduct is uw authenticiteit. U bent een kopie van de ander geworden. Emile Ratelband, die zelf een boeiende passage over modelleren heeft geschreven in zijn boek: De Vuurloper, paste dit toe in zijn kortdurende politieke carrière. Het was duidelijk dat hij Pim Fortuyn trachtte te modelleren. Evenals Pim maakte hij de gang naar Leefbaar Nederland en toen hij er net als zijn voorbeeld uitgeknikkerd werd, richtte hij een partij op die zijn eigen naam droeg. Om Pim zo volledig mogelijk te modelleren deed hij zelfs een bod op zijn huis. De Nederlandse goeroe van het enthousiasme veranderde plotseling in een politicus met een boodschap. Het heeft hem niet geholpen. Door zijn eerdere optreden werd hij niet meer serieus genomen en omschreven als een clown. Zijn trouwe aanhangers verloren hun vertrouwen in hem omdat hij niet meer zichzelf was.

Onderscheiden van de rest
Het paradoxale is dat Emile Ratelband daarvóór juist iemand was die zijn bekendheid dankte aan het feit dat hij zich wist te onderscheiden van de middelmoot. Hij bleek werkelijk een ster in het enthousiasmeren van een groot publiek. Het feit dat veel mensen hem weinig serieus namen werd vooral veroorzaakt door het feit dat hij voor de camera’s dezelfde weidse gebaren en krachttermen gebruikte als voor een publiek van duizend man. Op een beeldscherm van vijfenzeventig centimeter doorsnee is dat wel erg nadrukkelijk!

Toch had iedereen die beeldvorming. Velen die zijn presentaties hebben bijgewoond en ook de mensen die zijn boeken hebben gelezen, zagen hem wel degelijk als een persoon met een geloofwaardige inhoudelijke boodschap en een krachtdadige uitstraling. Ook dit optreden is trouwens een product van het modelleren geweest. In dit geval moduleerde hij Antony Robins, de motivatiegoeroe die als eerste de theorieën van Bandler en Grinder over NLP praktisch toepaste in het Amerikaanse bedrijfsleven. Ditmaal met meer succes, omdat het Ratelband blijkbaar lukte om Robins te modelleren maar tegelijkertijd iets van zichzelf te behouden.

Laat u gerust inspireren
Anderen kunnen zeker een bron van inspiratie zijn bij alles wat u doet, maar eigenheid is absoluut wenselijk. Er wordt al genoeg gekopieerd! Plakt u bijvoorbeeld maar eens een willekeurige zin uit een veelbezochte website in een zoekmachine. De kans is groot dat u meerdere vermeldingen krijgt van hetzelfde artikel op verschillende plekken. En dan mag u blij zijn als de bron vermeld wordt. Zo kan iedereen een website vullen!

Maar ja, over alles is al geschreven, wordt wel gezegd. Zo origineel kun je dan toch niet meer zijn? Inderdaad is over alles wel eens geschreven, maar uw persoonlijke accent kan een verhaal op een unieke manier doen leven. De ideeënbokaal is nog lang niet vol; er kan nog veel meer bij! Wat een ander heeft gezegd of geschreven is leerzaam, zelfs als u het er niet mee eens bent. Het kan u helpen om weer nieuwe inzichten te vormen of interessante stof bieden om op voort te borduren. Een citaat of een metafoor op de juiste plek kan de betekenis van wat u wilt uitdragen zeker versterken, maar dient liever niet op zichzelf te staan.

Laat anderen u inspireren, maar vertrouw op uw eigen ingevingen. Tracht de woorden die u gebruikt in de juiste volgorde te zetten om uw persoonlijke gedachten zo sprekend mogelijk uit te drukken. Dit geldt in feite voor alles wat u schrijft, zegt of doet. Conformeer u gerust aan de mode, maar geef uw uitstraling tegelijkertijd ook een stukje eigenheid. Humor is pas echt leuk als deze origineel gebracht wordt en u een relatie kunt leggen met de situatie op dat moment. Liever geen grappen die klakkeloos worden opgelepeld uit de moppentrommel. Gesprekken worden interessanter als u zich weet in te leven in de ander en u uw bijdrage voorziet van een persoonlijke noot. Uw gehele presentatie dient steeds te passen in de context en aan te sluiten bij de mensen. Niet wat u doet is het belangrijkst, maar hoe u het doet! Breng eigenheid en originaliteit in uw management en dit maakt u tot een onvervangbare leidinggevende.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


De macht van de informele leider Minder is méér! Effectiever vergaderen.

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
imago en identiteit
persoonlijkheid en karakter
authenticiteit
authentiek leiderschap
mensenkennis
gevoel

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beïnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beïnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk