Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen


 


bol.com Partner

Wat is de juiste gesprekshouding

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Management in de wandelgangen
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Management in de wandelgangen

In de wandelgangen en in achterkamertjes wordt flink wat politiek bedreven, maar ook in het bedrijfsleven worden veel initiatieven en besluiten genomen tijdens informele momenten. Het is vaak niet binnen vergadertijd, maar in de rookpauze waar steun wordt gevonden voor plannen en knopen worden doorgehakt. Tijdens de koffie en de lunch worden zaken besproken die in formele context onbesproken blijven. Als u alleen afgaat op wat er op de agenda staat, mist u belangrijke kansen. Zorg dat u ook op informele momenten van de partij bent en dat u binnen uw werksituatie voorwaarden schept voor informeel samenzijn.

Formeel en informeel
Misschien bent u van mening dat er feitelijk geen informele momenten bestaan zodra u de voordeur van uw werkplek passeert. Ook kan het zijn dat u juist vindt dat werk- en vrije tijd strikt gescheiden dienen te zijn: tijdens uw lunchpauze mag bijvoorbeeld niet over werk worden gesproken. Welke mening u ook bent toegedaan; steeds is het mogelijk om een bepaalde werksituatie meer of minder formeel te doen overkomen. Uw lunch kan een zakenlunch worden, waarbij de gesprekken voor een groot deel worden geformaliseerd en uw vergaderingen kunnen veranderen in informele overlegmomenten waar wordt gebrainstormd onder het genot van een kopje koffie. Het is de context die een werkmoment een al dan niet formele indruk geven.

Hoe u een bijeenkomst een ander karakter kunt geven, kunt u bijvoorbeeld zien in het programma Barend en Van Dorp. Aan het einde van het programma zitten de gasten nog aan tafel. Frits Barend, Henk van Dorp en Jan Mulder lopen dan naar buiten en bespreken met elkaar kort hun ervaringen over de gevoerde gesprekken. Hoewel dit onderonsje nog steeds binnen het programma hoort, voelt het voor de kijker aan alsof ze de onzichtbare getuige zijn van een informeel moment waarin de geheime meningen van de presentatoren worden uitgewisseld.

Creëer een informele context
U nodigt een medewerker uit op uw kantoor om met hem te spreken over de lopende zaken. Zodra hij binnen is sluit u de deur en laat aan uw secretaresse weten dat u niet gestoord wenst te worden. Alles wat u wilt bespreken heeft u vooraf op papier gezet en dit reikt u uw medewerker aan. U notuleert hetgeen wordt besproken. Dit is duidelijk een formeel moment en uw medewerker zal navenant reageren. Zo’n gesprek kan zelfs aanvoelen als een soort beoordelingsmoment. De medewerker voelt deze spanning. Hij zal u dan ook niet meer vertellen dan nodig is en zijn woorden zorgvuldig kiezen.

Het is ook mogelijk om hetzelfde te bespreken binnen een meer informele context. U nodigt de medewerker dan niet bij u uit, maar bezoekt hem op eigen terrein. U maakt vooraf geen afspraken over tijd, laat de deur open staan en heeft wat u te bespreken heeft niet op papier. U kiest liever een laag zitje dan een stoel aan een bureau en vindt het niet erg om gestoord te worden: uw gesprek mag rustig onderbroken worden om op een later tijdstip zijn vervolg te vinden. Zo’n samenzijn voelt meer ontspannen aan. Uw medewerker zal in een dergelijke context eerder oprecht vertellen wat hem werkelijk bezig houdt.

Ga eens buurten
Zulke samenkomsten voelen pas echt informeel aan als u ze met regelmaat laat plaatsvinden. Loop daarom regelmatig terloops bij uw medewerkers binnen en spreek daarbij soms ook eens niet over werk. Als u frequent komt buurten voor een ontspannen onderonsje, kunt u op andere momenten ook gemakkelijker over werkzaken spreken in dezelfde ontspannen sfeer. Het is paradoxaal genoeg belangrijk dat u zelf de juiste entourage schept voor deze spontane bezoekjes .

In de buurt om te buurten
Onlangs sprak ik een manager die leiding gaf aan een drietal teams die los van elkaar opereerden. De werkplekken van de verschillende medewerkers waren bovendien verspreid door het gebouw en zijn eigen kantoor was ergens in het midden. Om een bepaalde medewerker te bezoeken, moest hij speciaal naar een andere etage en dan ook nog een lange gang door. De verspreidheid van zijn medewerkers bemoeilijkte zijn management, niet alleen omdat hij zo weinig overzicht had, maar ook omdat het hierdoor niet mogelijk was om ‘toevallig’ langs te lopen.

Als u een kleine reis moet ondernemen om een medewerker te kunnen ontmoeten, moet er wel een speciale reden zijn om hem te bezoeken. Dit maakt elk bezoek formeel. Zorg dus dat er een logische reden is om voor een informeel praatje binnen te wippen. Als de werkplekken van personeelsleden dicht bij elkaar zijn, is het logisch dat u eens toevallig bij een medewerker binnenstapt, maar ook als het kantoor van uw medewerker zich naast een fax- of kopieruimte bevindt is het geen probleem om een informeel bezoek te brengen.

Een geziene en hardwerkende manager
Als u met regelmaat dit soort ontspannen informeel aanvoelende bezoekjes aflegt bij uw personeel, wordt u letterlijk een geziene manager. En zoals ik eerder beschreef in het artikel: Tien beproefde methoden om te tonen dat u het druk heeft, heeft men ook de indruk dat u harder werkt als men u vaak ziet. Bij managers die zich voortdurend in hun kantoor opsluiten vragen medewerkers zich vaak af wat zij nou eigenlijk allemaal uitvoeren in dat kamertje.

Benut ook de bestaande informele momenten
Veel managers houden zich het grootste deel van hun tijd bezig met planning, vergaderen en administratief werk. Als ze hun medewerkers spreken is dat veelal toch in formele context. Deze managers menen te weinig tijd te hebben voor ontspannen samenzijn. Dit is een verkeerde veronderstelling. Vergeet niet dat u allereerst manager bent en geen administratieve kracht. U dient in de eerste plaats uw medewerkers te leren kennen, motiveren, coachen en sturen. Het contact dat u heeft op informele momenten levert daartoe een grote bijdrage. Zorg dus ook dat u onder hen bent tijdens koffiepauzes, gezamenlijke lunch en festiviteiten.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Zorg dat uw naam bekend wordt Wat is de juiste gesprekshouding?

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beïnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beïnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk