Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen


 


bol.com Partner

Een glimlach doet wonderen, het is zelfs goed voor uw gezondheid.

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Effectieve lichaamstaal bij onderhandelingen
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Effectieve lichaamstaal bij onderhandelingen

Bent u een goede onderhandelaar? Tijdens een onderhandeling is er gewoonlijk sprake van tegengestelde belangen tussen de gespreksdeelnemers. Het doel van de onderhandeling is het sluiten van een zo goed mogelijke overeenkomst tussen de verschillende partijen. Vanwege de tegengestelde meningen wordt onderhandelen vaak gezien als een vorm van strijd. In veel literatuur over onderhandelen wordt uw gesprekspartner als de tegenpartij beschreven. Er worden steeds termen gebruikt die deze zienswijze versterken, zoals aanval, verdediging en impasse. U kunt echter in veel gevallen betere resultaten bereiken wanneer u onderhandelen eerder beschouwt als een bijzondere vorm van samenwerken dan als een gevecht.

Wederzijdse informatie-uitwisseling
Veel onderhandelaars maken de fout om tijdens de onderhandeling vooral uit te gaan van de verschillen. Ze achten het vooral belangrijk om hun eigen standpunten op tafel te leggen en deze te beargumenteren, zonder eerst de gedachtegang van hun gesprekspartner te analyseren. Ze benaderen hun gesprekspartner in de veronderstelling dat de mening van de ander tegengesteld is, zonder te kijken of er mogelijk overeenkomsten in ieders beeldvorming bestaan. In het begin van de onderhandeling is het vooral belangrijk om een open sfeer te creŽren die stimulerend is voor wederzijdse informatie-uitwisseling. Dit kunt u bereiken door niet alleen uw eigen ideeŽn te spuien, maar vooral te luisteren naar de overwegingen van uw gesprekspartner. Luister aandachtig naar hetgeen de ander te vertellen heeft, wees uitnodigend en laat ook zien dat u luistert.

Meer informatie door actief te luisteren
In mijn artikel Leer actief te luisteren heeft u de profielschets van een goede luisteraar al kunnen lezen. Een goede luisteraar laat middels non-verbale reacties voortdurend blijken dat hij luistert.

Door middel van bewegingen met uw ogen, de stand van uw hoofd en uw mimiek maakt u kenbaar dat u het verhaal kunt volgen. Op deze manier nodigt u de spreker uit om verder te praten. Het aardige is dat u niet alleen laat zien dat u beter luistert, maar dat de informatie die uw gesprekspartner u wil brengen ook werkelijk beter bij u binnenkomt. Probeert u maar eens op de juiste momenten te knikken en te hummen, maar tegelijkertijd aan iets geheel anders te denken. U zult merken dat dit lastig is. Actief luisteren levert u dus ook duidelijke informatie op.

Een neutrale luisterhouding
Actief luisteren is dus goed. In de beginfase van een onderhandeling dient u echter nog een andere kunst te beheersen: het aannemen van een neutrale luisterhouding. Het zou goed zijn als uw oordeel niet meteen letterlijk van uw gezicht en lijf te lezen is. In een onderhandeling, waarbij sprake is van tegengestelde belangen en meningen zijn we snel geneigd om direct afwijzend te reageren op wat de ander inbrengt. We onderbreken onze gesprekspartner nog nťt niet tijdens zijn betoog, maar laten op allerhande wijze onze afkeur blijken. We schudden ons hoofd, fronsen en slaken diepe zuchten of leunen naar voren met samengeperste lippen en gebalde vuisten. Ook door een hand voor onze mond te houden of aan ons gezicht te wrijven geven we de indruk dat we ons niet erg kunnen vinden in wat de ander zegt. Vervolgens hebben we niet eens in de gaten dat de negatieve houding die onze gesprekspartner daarna aanneemt best kan zijn veroorzaakt door onze eigen woordenloze reacties.

Positief en uitnodigend
Als u luistert naar uw gesprekspartner, kunt u daarbij het best positieve en uitnodigende lichaamstaal gebruiken. Sommige mensen ervaren het als verraad aan zichzelf als ze uitnodigend knikken naar een woordvoerder waarmee zij het niet eens zijn. Zij menen dat het hypocriet is om instemming te tonen en dit daarna tegen te spreken. Hun gedrag druist tegen hun eigen gevoel in. Toch is het goed om te beseffen dat uitnodigend knikken anders is dan instemmend knikken. Als u het met iemand eens bent, knikt u gewoonlijk veel sneller dan wanneer u hem slechts aanmoedigt om verder te spreken. Rustig knikken komt uitnodigend over en stimuleert een open communicatie. Daarbij is het belangrijk om uw mimiek onder controle te houden. Als u knikt maar tegelijkertijd fronst, uw ogen samenknijpt, uw neus optrekt, uw lippen pruilt of uw wangen opblaast geeft u eerder te kennen dat u de spreker afwijst of zijn woorden niet zo serieus neemt. Dit is een slechte basis voor verdere onderhandeling.

Nors en weinig toegankelijk
Fronsen, het bij elkaar trekken van uw wenkbrauwen, wordt gewoonlijk ervaren als negatief signaal. We fronsen van nature om onze ogen te beschermen tegen scherp licht maar ook bij moeizame of zorgelijke gedachten. De Engelsen gebruiken zelfs de uitdrukking 'frown upon' wanneer zij het over een bedenkelijke situatie hebben. Mensen met een statische frons op hun gezicht worden gezien als nors en weinig toegankelijk. Toch zijn er veel mensen die dat van zichzelf niet in de gaten hebben. Hun voorhoofd zit voortdurend in de kneep en dit geeft hen de aanblik van een chronische hoofdpijnpatiŽnt. Na enige jaren heeft zich de verticale plooi in hun voorhoofd zich voor de rest van hun leven verankerd. Als u zich bewust bent van de spanning in uw voorhoofd is zo'n statische frons zeker af te leren.

Een levendige mimiek
Een voortdurende frons is maar zelden aan te bevelen. Dat betekent echter niet dat u het fronsen maar geheel moet afleren. De frons heeft ook belangrijke functies in de communicatie. Onlangs zag ik op het NOS-journaal een vrouw die de spieren in haar voorhoofd had laten verlammen met Botox (botuline), een stof die de laatste tijd grote bekendheid heeft gekregen omdat veel mensen hun rimpels ermee laten wegspuiten. Deze vrouw was werkelijk niet meer in staat een frons te laten zien of haar wenkbrauwen anderszins te bewegen. Ik hoop dat deze vrouw geen manager is, want voor een mooi uiterlijk betaalt ze een hoge prijs in communicatief opzicht.

Tijdens de onderhandeling kunt u uw wenkbrauwen gebruiken om zonder woorden aan uw gesprekspartner verduidelijking te vragen als u iets niet helemaal begrijpt. U kunt dit doen door uw hoofd een beetje te kantelen en daarbij kortdurend te fronsen. U kunt uw verwondering tonen door uw hoofd naar achteren te bewegen en uw wenkbrauwen op te trekken. Met een frons kunt u ook tonen dat u de zorgen van uw gesprekspartner begrijpt en laten zien dat u een bepaald vraagstuk serieus overdenkt.

Een teken van schoonheid
Gebruik uw frons in afwisseling en samenspel met andere gezichtsuitdrukkingen. Vergeet vooral uw glimlach niet! Zo toont u een levendige mimiek die bijdraagt aan de totale communicatie. U behoudt uw gladde huid misschien wat minder lang, maar een levendige mimiek is zeker ook een teken van schoonheid. Als u zich verder wilt verdiepen in het effectieve gebruik van levendige mimiek in de communicatie verwijs ik u graag naar mijn artikel: Spreekt uw gezicht boekdelen?

Samen onderhandelen; samen sterk
Als u laat merken dat u zich openstelt voor de standpunten en argumenten van uw gesprekspartner zal deze ook eerder bereid zijn om naar u te luisteren. Zo kunt u makkelijker komen tot een gezamenlijke meningsvorming waar beide partijen winst uit kunnen halen. In een strijd zijn we geneigd tot primitieve reacties als vechten of vluchten. Tijdens een vijandige onderhandeling geldt hetzelfde. U kunt uw krachten echter beter delen dan tegen elkaar gebruiken. Door naar elkaar te luisteren en open te staan voor suggesties ontstaan mogelijkheden voor oplossingen van een andere orde waarbij u optimaal gebruik maakt van onderlinge afstemming en creativiteit. Natuurlijk zult u het daardoor niet altijd en voortdurend met elkaar eens zijn tijdens een onderhandeling. Toch zullen de geschilpunten minder vaak een onoverkomelijk obstakel vormen als u een stabiele basis hebt gelegd voor een open communicatie.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Synergie: meer dan de som der delen Een glimlach doet wonderen, het is zelfs goed voor uw gezondheid.

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
onderhandelen
overleg
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
lichaamstaal
relativeren
psychologie


Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beÔnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beÔnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privť
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk