Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen

 Contact  
 


bol.com Partner

Is die training wel nodig?
Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Kus, kus, kus. Een gelukkig nieuwjaar!l
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Kus, kus, kus. Een gelukkig nieuwjaar!

Het nieuwe jaar is weer begonnen en traditioneel wensen wij elkaar weer het beste toe voor de komende twaalf maanden. We begonnen daarmee op 1 januari om klokslag 00:00 uur met onze partner, kinderen, huisgenoten en vrienden, onder het genot van een glaasje champagne. Vervolgens begaven we ons - al dan niet met vuurwerk - op straat, alwaar we ook onze buren en toevallige passanten een Gelukkig Nieuwjaar toewensten. Maar na nieuwjaarsdag is dit allemaal nog niet voorbij. De volgende dag ontmoet u uw collega’s op het werk. En de relaties die u in het nieuwe jaar nog niet gezien hebt, komt u binnenkort tegen op de nieuwjaarsreceptie. Zo zorgen we ervoor dat we niemand overslaan. Of toch? Wat als ze gaan zoenen?! De rituelen rondom de jaarwisseling houden mensen bezig. Verschillende jaren achtereen ben ik benaderd door de media met vragen omtrent de juiste nieuwjaarsgebruiken.

De vragen die telkens terugkomen, gaan vooral over het al dan niet zoenen met Nieuwjaar. Mag/moet je je collega’s zoenen met Nieuwjaar? Hoe vaak moet je dan zoenen, één, twee of drie keer? En als je zoent, begin je dan links of rechts? De vraag die de laatste jaren het meest gesteld wordt is: hoe kun je voorkomen dat je op je werk door collega’s gezoend wordt? Blijkbaar zoenen we nog steeds massaal, maar heeft niet iedereen daar evenveel trek in.

Lossere contacten
Het is een steeds terugkerend ritueel dat mensen - ook collega’s - elkaar zoenen na de jaarwisseling. Volgens etiquettedeskundige Lilian Woltering zoenen we steeds vaker met zakelijke relaties, omdat veel omgangsvormen losser zijn geworden. We kleden ons op het werk vaak minder formeel (de stropdas krijgt bijvoorbeeld bijna een vermelding op de wereldranglijst van beschermde kledingsstukken) en ook onze onderlinge contacten zijn losser. Het is gemakkelijker geworden om elkaar te tutoyeren, aan te raken en ook te zoenen.

Als collega's heb je weliswaar een zakelijke relatie met elkaar, maar toch zie je elkaar zo vaak dat deze relatie als persoonlijk aanvoelt. Met de ene collega heb je misschien iets meer dan met de ander. Door te zoenen met Nieuwjaar kun je laten blijken dat je de ander als 'eigen' ervaart. Het zoenen is behalve een manier om geluk te wensen, een uiting van sympathie en teken van waardering voor de ander als persoon. Maar blijkbaar is niet iedereen daar zo van overtuigd - en gelukkig mee. Het zoenen na Nieuwjaar roept bij sommige medewerkers zoveel weerstand op, dat ze in de eerste week van januari liever een paar vakantiedagen nemen. Ook tijdens nieuwjaarsrecepties schitteren deze collega’s van afwezigheid om maar niet gezoend te hoeven worden.

Een lastige keuze
Wat het besluit om wel of niet te zoenen voor veel mensen extra lastig maakt is het onderscheid in persoon, dat ze zelf willen maken. Het komt namelijk vaak voor dat werknemers met bepaalde collega’s - met wie ze zo’n gezellige band hebben - wel willen zoenen maar met andere - bijvoorbeeld de baas - niet. Dit onderscheid kunt u prima maken als u iedere apart ontmoet, maar dat is lastiger als er meerdere mensen in één ruimte aanwezig zijn. Dan moet u kiezen: niemand of iedereen zoenen.

Wat kunt u doen als u niet gezoend wilt worden?
Er gaan verschillende tips de ronde over wat u zou kunnen doen om niet gezoend te hoeven worden met Nieuwjaar. Sommige zijn succes verzekerd, als het om het zoenen zelf gaat tenminste. Maar in sociaal opzicht zijn ze niet zo gelukkig. Zo wordt er bijvoorbeeld geadviseerd om een verkoudheid te veinzen of flink knoflook te eten, zodat de ander uit de buurt blijft. Een andere tip is een hand geven met een gestrekte arm die je zo stijf blijft houden dat de zoener met geen mogelijkheid dichterbij kan komen.

Dit alles weerhoudt u misschien van zoenen, maar het komt uw relatie niet ten goede. Uw weigering zal niet door iedereen begrepen worden, omdat verwachtingen van mensen nu eenmaal uiteen lopen. Het in het openbaar afwijzen van een zoen kan door de ander als een afwijzing worden ervaren. Waarover dan trouwens nooit gesproken wordt, maar wat wel zo gevoeld wordt. Wilt u niet gezoend worden, dan moet u ervoor zorgen dat u de zoen ontloopt, zonder dat de ander dit als een weigering beschouwt.

Neem zelf het initiatief
Als u niet gezoend wilt worden, is het belangrijk dat u zelf het initiatief neemt tot de nieuwjaarswens. Zo behoudt u de controle. Als u het initiatief tot de nieuwjaarswens aan anderen laat, loopt u de kans dat iemand enthousiast met gespreide armen op u komt aflopen. En probeer dan nog maar eens niet te zoenen. Neem dus zelf het initiatief en loop in een snel tempo op de ander af tot een meter afstand. Houd dan even in en plaats dan uw rechterbeen vooruit. Daardoor draait uw rechterschouder naar voren en behoudt u op natuurlijke wijze een duidelijke afstand tot de ander. Neig vanuit deze positie iets naar voren en steek uw arm uit om de ander een goed Nieuwjaar toe te wensen. Als u op die manier uw hand aanreikt, geeft u een duidelijk teken: ik ga niet zoenen. U kunt hiermee ook de reactie van de ander goed inschatten. Mensen die een hand geven en daarbij wel willen zoenen, zullen juist met hun linkerbeen naar voren stappen om de afstand te verkleinen.

En plein public
U kunt uw nieuwjaarswens ook en plein public uitspreken. Daarbij richt u zich tot alle aanwezigen. U komt binnen en zegt dan: 'Gelukkig nieuwjaar allemaal hè!'. Vooral dit laatste woord: hè is belangrijk. Daarmee laat u blijken dat u het belang van de nieuwjaarswens bagatelliseert en het af wil doen als zinloze formaliteit. Dit remt de zoeners af.

Steek tijdens het uitspreken van uw goede wensen uw hand hoog in de lucht en trek een brede smile, zonder iemand specifiek aan te kijken. Zorg dat er een tafel of ander voorwerp staat tussen u en de persoon, van wie u zou kunnen verwachten dat hij toch nog zegt: 'Oh, gaan we zoenen!'. Als hem dat namelijk lukt, bent u de klos. In dat geval moet u hem voor de groep afwijzen, anders kunt u alsnog de hele rij af. Steek geen stijve rechte arm uit om de ander van u af te houden. Dit komt als zeer preuts en weerbarstig over. Zorg dat uw elleboog wat gebogen is, maar met voldoende spanning om de ander uit uw intieme zone te weren. Als de ander dan toch gaat zoenen, maak dan zeker geen wegdeinzende bewegingen met uw hoofd. Trek ook geen vieze gezichten als de ander u zoent - al staat het u nog zo tegen. U maakt er de zoener - en uzelf - anders volkomen belachelijk mee.

Een handig afspraakje
Als u wilt voorkomen dat u bij binnenkomst besprongen wordt door zoenende collega’s kan het handig zijn om met één collega van te voren een afspraak te maken. Zorg dat die collega klaarstaat bij de deur om u op een overtuigende wijze de hand te schudden. Daarmee is de trend gezet en zullen anderen het voorbeeld volgen.

En als u wel wilt zoenen...?
De mensen die wel willen zoenen, houden zich bezig met andere vraagstukken. Is het gebruikelijk en/of goed om één, twee of driemaal te zoenen. Vaak wordt voor het antwoord verwezen naar het boek ‘Hoe hoort het eigenlijk?’ van Amy Groskamp-ten Have dat voor het eerst verscheen in 1938 en in 2009 is herschreven door Reinildis van Ditzhuyzen. Daarin wordt het zoenen - zeker drie maal - niet gepromoot. Volgens Van Ditzhuyzen gelden er voor zoenen geen regels, maar mag je een derde zoen best weigeren. Zelf zegt ze zich na één zoen terug te trekken en vriendelijk te zeggen dat één zoen voor haar wel genoeg is.

Toch ben ik van een iets andere mening toegedaan. Eerder schreef ik in mijn artikel: Kussen in de zakelijke omgang wat kan wel en wat niet over mijn online onderzoek naar kusgedrag. Als er in de sociale omgang gekust wordt, blijkt 75% van de Nederlanders driemaal te kussen. Dit is blijkbaar de gangbare norm geworden, zeker onder jongeren. Daardoor hebben veel jonge mensen wel eens de pijnlijke ervaring in de lucht te happen, wanneer zij drie zoenen willen geven, terwijl de ander van plan is er maar twee uit te reiken. De laatste - die de moraal aan zijn kant lijkt te hebben - heeft vaak niet in de gaten hoe vervelend dit voor de ander (die drie keer wil zoenen) kan zijn.

Wat moet u nu doen?
Blijkbaar is het niet zo eenvoudig om een duidelijke afspraak te maken over het aantal kussen dat u tijdens een ontmoeting dient te geven. De oplossing zit hem vooral in het oogcontact met de ander, de blikrichting en juiste timing. Aan de richting waarin de ander zijn ogen draait, kunt u zien aan welke kant hij of zij zal beginnen met kussen. In de minuscule pauze die u aanhoudt tussen de kussen, kunt u bemerken of de ander nogmaals naar u toebuigt om u een zoen te geven. Tijdens het kussen dient u zich te focussen op uw gevoel. U kunt dan het aantal kussen dat u geeft nog gemakkelijk aanpassen aan dat van de ander.

Als iemand u twee kussen wilt geven, kunt u dat tijdig aanvoelen als u let op deze subtiele signalen. In dat geval past u zich aan en geeft er ook twee. Ontmoet u echter iemand die liever drie kussen geeft - hetgeen dus vaker voorkomt - dan kunt u dit ook bemerken en er drie terug geven. Afstemmen op een persoon die drie kussen geeft - door ook drie kussen te geven - is minder gênant dan opeens te stoppen met kussen, omdat u vindt dat twee wel genoeg is.

Aan welke kant begint u met kussen?
In 2006 hebben Ierse onderzoekers van de Starnmillis Universiteit in Belfast honderden vrijwilligers getest op hun zoengedrag. Uit hun bevindingen bleek dat tachtig procent van de mannen en vrouwen bij het zoenen eerst het hoofd naar rechts keert. Volgens de wetenschappers zouden mensen die de eerste kus links geven rationeler zijn ingesteld dan degene die hun hoofd naar rechts draaien. Wie dit laatste doet, biedt de linkerwang aan, die in verbinding staat met de ‘emotionele’ rechter hersenhelft concludeerden de wetenschappers.

Dit is misschien zo in Ierland, waar ze ook in het verkeer gewend zijn de ander rechts te passeren. Maar zoals blijkt uit mijn eigen onderzoek onder 11.000 Nederlanders, beginnen de meesten van ons (66%) links met zoenen, waarbij we de ander eerst op de rechter wang raken. En omdat Nederlanders gewoonlijk driemaal zoenen, eindigen we dan weer op de rechter wang. Of dit betekent dat wij minder emotioneel zijn dan de Ieren durf ik niet direct te zeggen, maar dat is zeker interessant om verder te onderzoeken.

Meestal geeft de kant waar we beginnen met kussen overigens geen grote problemen. We beginnen meestal links en als we dat anders willen, geven we dat gewoonlijk op tijd aan door ons hoofd merkbaar de andere kant op de draaien. Soms is er wel eens kortsluiting als we niet snel genoeg ontdekken aan welke kant de ander begint. We draaien ons hoofd dan zoekend heen en weer en hopen dat de kus niet op de mond terecht komt.

Rest mij, om u bij dezen een Voorspoedig Nieuwjaar toe te kussen (en probeer dat maar eens te ontwijken, ook al is het virtueel).

Kus, kus, kus - Een Gelukkig 2012!

Dat uw wensen mogen uitkomen en dat uw goede voornemens zullen slagen.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com

Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Vorige pagina Is die training wel nodig?

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beïnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beïnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk