Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen


 


bol.com Partner

Zorg dat u waardering krijgt

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Vergroot de kwaliteit van uw netwerk
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Vergroot de kwaliteit van uw netwerk

Netwerken is een belangrijk begrip in de moderne tijd. De meeste managers zijn zich er goed van bewust dat ze in het zakenleven niet zonder anderen kunnen. 'Ons kent ons' heeft grote voordelen. Het is altijd handig om een kruiwagen te hebben die je naar de juiste plaats brengt. Deuren gaan open en de beste zitplaatsen worden gereserveerd, alleen maar omdat u bekend bent met de juiste personen. Eén belletje en uw netwerk gaat voor u werken. Bij een gedegen netwerk vindt u op al uw vragen een antwoord, omdat iedere relatie ook weer zijn eigen netwerk heeft. Managers steken daarom veel energie in het uitbreiden van hun netwerk, maar verzuimen het vaak om hun bestaande netwerk te onderhouden.

Hoe meer zielen in het netwerk des te meer vreugd, lijken sommige managers te denken. Ze stropen recepties, vakbeurzen, congressen en seminars af om steeds meer nieuwe relaties aan te gaan. En tijdens zo’n bijeenkomst trachten ze zoveel mogelijk mensen in zo kort mogelijke tijd te spreken. Met een zak vol visitekaartjes verlaten ze de zaal. Soms worden deze kaartjes bij thuiskomst netjes opgeborgen in een doosje of map. Zo nu en dan wordt de verzameling eens doorgebladerd, maar van een vervolgcontact komt in veel gevallen niets.

Vol is vol!
Het woord 'netwerk' is leuk gekozen. Op elk knooppunt van het net bevindt zich een persoon en die is op zijn beurt verbonden met andere personen. Het principe werkt zo dat wanneer u bepaalde mensen kent, deze mensen weer veel anderen kennen. Zo zijn er uiteindelijk - via via - altijd wel de juiste personen te vinden die iets voor u kunnen doen. Het lijkt voor de hand liggend dat direct contact met zoveel mogelijk mensen u vanuit verschillende ingangen toegang biedt tot het net. Zo heeft u er het meest profijt van. Een netwerk zou in principe niet 'vol' kunnen raken, het kan zich alleen maar uitbreiden. Net als bij een kettingbrief zou uw netwerk kunnen blijven groeien en langzaam veranderen in een onuitputtelijke relatiebron. Toch is dat niet juist en ook niet wenselijk.

Als u alsmaar blijft netwerken bij zoveel mogelijk mensen, krijgt u - in het gunstigste geval -een overkill aan relaties. Met zoveel contacten houdt u te weinig tijd over om uw bestaande netwerk voldoende aandacht te geven. U krijgt zoveel mail dat u de fut niet meer heeft om alles serieus te beantwoorden. Overkill zorgt ervoor dat u steeds minder doet in plaats van meer. Als u gewoonlijk vijf mailtjes op een dag ontvangt, beantwoordt u er ook vijf. Ontvangt u er echter dagelijks tachtig, dan bestaat de kans dat u er vaak nog geen drie beantwoordt.

Vrienden of kennissen
Hoe oppervlakkiger uw relaties, des te minder zij voor u in de bres zullen springen. Vergelijk het eens met uw relaties in de privé-sfeer. U kent mensen die u vrienden noemt en anderen met de titel kennissen. Het verschil zit hem in de diepte van de band die u met hen heeft. De vrienden ziet u veel vaker; u bent meer aan hen gehecht. U zult altijd voor hen klaarstaan en u weet dat dat andersom ook geldt. U kunt altijd bij hen terecht, al is het midden in de nacht. U ervaart dat als een vanzelfsprekendheid en schaamt u er niet voor om bij problemen beroep op hen te doen. Bij de kennissen ligt dat anders: het zijn immers slechts kennissen! U deelt niet zo veel met hen en als u hen nodig heeft, bedenkt u zich eerst drie keer voor u hen durft te bellen. Beter een hand vol vrienden dan een grote kennissenkring.

Met uw zakelijke netwerk is het niet veel verschillend. Zakenrelaties waarmee u een speciale band heeft - die u zou kunnen vergelijken met vriendschap - zijn altijd bereid om voor u als referentie op te treden, iets voor u te ‘regelen’ of dienst te doen als kruiwagen. Bij vage - via via - contacten is dat veel minder vanzelfsprekend. Als u zegt dat u een goed netwerk heeft, kijk ik liever naar de frequentie en intensiteit van uw contacten, dan naar de hoeveelheid visitekaartje die u verzameld heeft.

De kwaliteit van uw netwerk vergroten
Het is zeker zinvol om een goed netwerk op te bouwen, maar daarbij gaat het meer om de kwaliteit van uw relaties dan om de kwantiteit. Het is verstandig om de banden die u al heeft te verstevigen in plaats van steeds maar nieuwe relaties aan te trekken. Uw netwerk is pas echt een netwerk als u het gevoel heeft dat de personen met wie u contact heeft er alles voor over hebben u een handje te helpen. Als u wilt dat uw relaties ook werkelijk hun eigen netwerk aanspreken om u van dienst te kunnen zijn, moet u grote betrokkenheid met hen hebben. U moet iets persoonlijks met elkaar delen en er moet sprake zijn van een zekere vertrouwensband. U moet ook de intentie hebben om op elk moment voor hén klaar te staan.

Ook met de mensen in uw zakelijke netwerk kunt u een speciaal gevoel delen dat lijkt op vriendschap. Het zijn de mensen waar u het goed mee kunt vinden en die u ook zomaar eens opbelt. Deze mensen geven u het gevoel dat zij u snappen. Ze spreken dezelfde taal en begrijpen uw humor. U vindt het prettig om vaak met hen samen te zijn. Al heeft u zakelijke belangstelling bij het aangaan van nieuwe contacten; stel toch steeds uw persoonlijke belangstelling voorop! Dit is een goede graadmeter voor de gewenste grootte van uw netwerk. Als de mensen met wie u contact heeft u persoonlijk niet meer interesseren, is uw netwerk blijkbaar verzadigd. De vele mensen waarmee u niet het gevoel hebt iets ‘speciaals’ te delen, behoren niet tot uw netwerk, maar tot uw zakelijke kennissenkring. Het is aardig om veel zakelijke kennissen te hebben, maar verwacht daar niet al teveel van.

Is uw netwerk vol?
Als u veel mensen kent, maar met iedereen slechts oppervlakkig contact heeft, is uw netwerk vol. Het kost u dan teveel energie om uw aandacht te verdelen - laat staan aandacht te geven. Probeer niet met alle geweld zoveel relaties te blijven onderhouden. Maak liever keuzes, waardoor de kwaliteit van uw netwerk zienderogen verbetert. Gooi de visitekaartjes die u terloops heeft ontvangen op een congres - van de mensen van wie u zich naderhand geen gezicht meer kunt herinneren - gewoon weg. U gaat deze mensen toch niet meer bellen! Al die kaartjes in uw bestand zorgen er alleen maar voor dat uw netwerk onoverzichtelijk wordt.

Wanneer u langer dan één jaar geen contact heeft gehad met een bepaalde relatie; beschouw deze persoon dan hoogstens als een zakelijke kennis. Geef voorrang aan uitnodigingen en verzoeken van de mensen met wie u al een speciale relatie hebt opgebouwd. Dit zijn de personen die ook voor u altijd klaar zullen staan. Blijf gewoon doorgaan met netwerken, maar netwerk vooral onder de mensen die u al kent!

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie

Meer over dit onderwerp
Vergroot de bekendheid in uw netwerk
Vergroot de variatie in uw netwerk
Het ABC van écht contact maken

Bekijk hier een overzicht van de artikelen van Frank van Marwijk

Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Orde in de computerbestanden Zorg dat u waardering krijgt

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
netwerken
contact maken
zakelijke relaties
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beïnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beïnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk