Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen


 


bol.com Partner

Volgende artikel

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Bent u een matcher of een mismatcher?
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Bent u een matcher of een mismatcher?

In workshops en trainingen wordt vaak het belang van afstemming op de gesprekspartner benadrukt. U kunt gelijkgestemdheid bewerkstelligen door onder andere de woordkeus van uw gesprekspartner over te nemen en ook uw houding en bewegingen aan te passen aan die van hem of haar. Het afstemmen op uw gesprekspartner wordt ook wel matchen genoemd. Als u door hetgeen u zegt of doet de mentale afstand tot de klant juist vergroot, noemen we dat mismatchen.

Hoe herkent u een mismatcher?
Een mismatcher herkent u vaak het eerst aan zijn woordkeus. Deze medewerker uit zich bijna altijd in negatieve termen. Als u hem na een behaald succes vraagt om zijn mening daarover, kan hij het niet over zijn lippen krijgen dat het goed was. In plaats daarvan zegt hij:

"Ik mag niet mopperen".
"Het kon slechter".

Als hij met een klant spreekt, maakt hij gebruik van woorden die eerder aangeven wat iets nŪet is, dan dat het wťl is.

"Ziet u niet wat dit product voor uw bedrijf kan betekenen?".
"Vindt u dit geen aanwinst voor uw organisatie?".
"Heeft u nooit eerder het idee gehad om hierin te investeren?".
"De ervaringen met dit product zijn niet slecht en de garantie is ook niet verkeerd!".
"Ik ben het zeker niet met u oneens!".

Weinig gevoel voor sociale interacties
De woorden van de mismatcher worden vaak langzaam uitgesproken, met de vermoeide, zeurderige stemklank van iemand die net uit zijn bed stapt. Uit zijn stem blijkt weinig enthousiasme en belangstelling voor anderen. Zijn woorden hebben altijd enige reserve en daarmee schept hij de afstand waarin hij zich prettig voelt. Deze medewerker is immers geen sociaal dier.

Als u hem bijvoorbeeld rondhangend op een receptie aantreft, zal hij u eerlijk opbiechten dat hij daar alleen is omdat hij zich daartoe verplicht voelt. Een echte mismatcher zoekt geen toenadering, maar zondert zich het liefst af. Hij is onzeker en heeft weinig gevoel voor sociale interacties, humor en timing daarvan. Als u drang voelt om zo iemand een beetje op te vrolijken is dat verspeelde energie. Als hij zich zelf van humor bedient, heeft deze vaak een sarcastische ondertoon of wordt naar voren gebracht op een moment dat het niet gepast is.

Zijn manier van doen
Behalve aan zijn woorden, kunt u de mismatcher herkennen aan zijn manier van doen. Door zijn lichaamstaal zwakt deze medewerker voortdurend zijn woorden af. Als hij ja knikt, relativeert hij dit door zijn lippen te tuiten of te fronsen en tegelijkertijd zijn schouders op te halen. Maar vaak zal hij in plaats van ja knikken zijn hoofd heen en weer kantelen, waarmee hij een bepaalde twijfel uitdrukt. Zijn handen benadrukken ook zijn onzekerheid. Soms ondersteunt hij zijn woorden met een beweging alsof zijn vingers een kraan open en dicht draaien. Dit gebaar betekent iets als: "redelijk", "een beetje" of "zo-zo".

Als hij open handpalmen laat zien, trekt hij daarbij zijn schouders in zijn nek, waardoor dit gebaar eerder als een teken van hulpeloosheid overkomt. Deze houding met opgetrokken schouders staat de laatste maanden in Nederland bekend als de Melkert-houding.

Precies het tegenovergestelde
De natuurlijke kunst van het spiegelen is hem ook niet eigen. Integendeel! Hij lijkt eerder precies het tegenovergestelde te doen als zijn gesprekspartner. Als de ander spreekt, houdt hij zelf zijn hand voor zijn mond, als zijn gesprekspartner naar voren leunt, gaat hij naar achteren zitten en als zijn gesprekspartner zijn handen naar voren uitstrekt, vouwt hij zijn armen over elkaar. Hij heeft ook geen gevoel voor de afstand die anderen op prijs stellen. Als zijn gesprekspartner een stapje achteruit neemt, doet hij juist een pas naar voren en voelt niet aan dat hij daarmee te opdringerig overkomt.

Overigens is mismatchen ook wel functioneel. Iedereen gebruikt wel eens een vorm van mismatchen; bijvoorbeeld om een gesprek op een natuurlijke manier te beŽindigen. Een echte mismatcher kan echter niet anders; zijn houding drukt voortdurend een soort van afwijzing uit.

Bent u een matcher?
Zoals u misschien al verwacht, benadert een matcher een andere medewerker op geheel andere wijze dan de mismatcher. Hij spreekt in positieve bewoordingen en sluit zijn lichaamstaal daarbij aan. Hij respecteert de afstand die de andere medewerker aanhoudt en stemt zijn houding op natuurlijke wijze daarop af.

Na dit gelezen te hebben wil iedereen natuurlijk graag een matcher zijn (het woord zonder mis- klinkt op zich al positiever). De meeste managers hebben van zichzelf ook wel het idee dat ze matchen. Toch is het goed om eens eerlijk bij uzelf te raden te gaan of u niet iets uit de gedragingen van de mismatcher herkent. Waarschijnlijk is niemand voor 100 procent mismatcher, maar toch uiten veel managers zich wel eens op deze manier. De besproken manier van doen vindt meestal geheel onbewust plaats, maar is wel zeer bepalend in het contact met anderen

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Vijftien functies en effecten van uw pen Volgende artikel

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
NLP
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
lichaamstaal

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beÔnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beÔnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privť
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk