Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen

 Contact  
 


bol.com Partner

Neem afstand van problemen

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Inwerken met aandacht
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Inwerken met aandacht

De mate waarin iemand zich wel of niet verbindt binnen een relatie is een sterke voorspeller voor het voortbestaan daarvan. Weinig verbonden zijn vergroot de kans op het afbreken van de relatie. Dit geldt zowel in de liefde als bij het aangaan van een werkrelatie. De werkgever die bij het werven veel energie steekt in het verleiden, maar daarna de aandacht voor zijn nieuwe werknemer verliest, verliest ook de strijd.

Binden aan personeel en organisatie
Managers steken veel energie in de werving en aanname van personeel. Uit een vaak grote hoeveelheid sollicitatiepost worden de kandidaten met zorg geselecteerd. Er volgen soms meerdere sollicitatierondes om te bepalen welke sollicitant het allerbeste voor de vacante functie in aanmerking komt. Als uiteindelijk een nieuwe collega is gekozen, wordt nog zorgvuldig met hem gekeken naar zijn arbeidsvoorwaarden. Daarna houdt het in veel gevallen op. Wilt u het verloop binnen uw organisatie beperken, zorg dan ook dat uw personeel met aandacht wordt ingewerkt.

Bij veel werknemers die relatief korte tijd bij een bedrijf in dienst waren, is achteraf vastgesteld dat de reden van hun vertrek ermee te maken had dat zij zich onvoldoende konden binden met personeel en organisatie. Uit de exitgesprekken met de snelvertrekkers bleek dat vooral de eerste weken van hun dienstverband voor een belangrijk deel bepaalden in hoeverre zij zich hadden gecommitteerd aan het bedrijf. Gebrek aan loyaliteit met de organisatie heeft er veelal mee te maken dat het personeelslid zich niet welkom voelt. De medewerker heeft het gevoel dat hij zijn draai niet kan vinden en dat hij geen belangrijk deel uitmaakt van het team.

Korte en rommelige inwerkperiode
Nieuwe werknemers worden in veel gevallen snel voor de leeuwen geworpen. Soms heeft de collega van wie zij de functie overnemen het bedrijf reeds verlaten of is deze persoon al begonnen in een andere functie. Als er geen extra personeel is ingepland om de nieuwe collega in te werken, wordt soms ad hoc besloten wie deze taak op zich neemt. Zeker in tijden van drukte kan een inwerkperiode zeer rommelig verlopen. Als excuus wordt steeds aangevoerd dat er te weinig tijd is voor een degelijk inwerkprogramma. Tijd is geld, maar met gepaste aandacht verdient u dat snel terug.

Vanaf het begin wordt vaak te snel een te groot beroep gedaan op de kennis en kunde van de nieuwe medewerker, terwijl het hem al veel energie kost om vertrouwd te raken met de 'gewone gang van zaken'. Tegelijkertijd wordt de nieuwe medewerker nog niet volwaardig betrokken bij het alledaagse intercollegiale contact, waardoor hij het gevoel kan krijgen dat hij er nog niet echt bij hoort. De zittende collega's spreken met elkaar in een taal die hij nog niet verstaat en gebruiken humor die hij niet begrijpt. Ze richten zich vaak ook letterlijk meer tot elkaar dan tot hem. Uit onderzoek blijkt dat een nieuweling in een team minder wordt aangekeken dan de collega's die elkaar al kennen.

Soms is dit alles reden voor vroegtijdig vertrek. Sommige nieuwkomers zijn ruim voordat hun proeftijd is verstreken al weer op zoek naar een andere aanbieding. In de praktijk blijkt het verloop onder de medewerkers die kort in dienst zijn het grootst.

Zorg voor een goed welkom
De allereerste dag dat uw nieuwe werknemer in dienst is, dient u hem vooral het gevoel te geven dat hij welkom is. Daarvoor is betrokkenheid van de collega's nodig. Regel bij voorkeur dat ťťn van de aanwezige collega's zich volledig vrij heeft gemaakt voor het rondleiden en inpraten van de nieuweling. Als direct leidinggevende dient u bovendien tijd vrij te maken voor een persoonlijke introductie. Let ook op details. Zorg bijvoorbeeld dat de receptie op de hoogte is dat er een nieuwe collega komt en ook weet waar hij moet zijn. Het zal namelijk niet voor het eerst zijn dat een nieuwe medewerker in een wachtkamer tussen klanten of hulpvragers wordt neergezet. Op je eerste werkdag zou je toch volop in de aandacht moeten staan!

Een stroom van indrukken
Het bestaande personeel van een organisatie kan zich vaak niet goed verplaatsen in de gedachtegang van nieuwkomers. Veel van wat voor hen dagelijks routine is, is voor de nieuweling een openbaring. De persoon die de nieuwe collega inwerkt tracht soms met groot enthousiasme duidelijk te maken hoe de onderlinge verhoudingen tussen verschillende disciplines precies zijn en vertelt gedetailleerd hoe er aan bepaalde projecten wordt gewerkt.

De nieuweling doet ondertussen zijn uiterste best om gewoonweg de weg in het gebouw te vinden, alle namen te onthouden, te ontdekken waar het papier ligt en te weten te komen hoe de printer werkt. De verwachtingen van het bestaande personeel zijn soms onevenredig: 'Weet je niet waar je dat klantenbestand kunt vinden...? Ik heb het je toch laten zien...?!'

De eerste dag
De eerste dag dat iemand in dienst is, wordt hij overladen met indrukken. Hij krijgt zoveel informatie die hij dat onmogelijk allemaal kan verwerken. Als het een optie is om uw nieuwe kracht vooraf enige informatie over uw afdeling of een ontvangstprogramma toe te zenden, moet u dit zeker niet laten. Door dit te doen vergroot u ook het gevoel van aandacht en welkom. Verder dient u hem op de eerste dag vooral een thuisgevoel te bezorgen. Laat uw nieuwe medewerker weten dat hij vandaag veel zal horen en zien, maar dat er feitelijk nog niet zoveel veel van hem verwacht wordt. Toon belangstelling, bijvoorbeeld door tegelijkertijd te gaan lunchen met de nieuwe medewerker en de persoon die hem inwerkt.

Mentorschap
Draag er zorg voor dat u het inwerken van de nieuwe medewerker goed geregeld heeft. Een manier die veel gebruikt wordt is een vaste collega te benoemen als mentor. Hij of zij heeft overzicht en weet precies waarmee de nieuwkomer inmiddels bekend is. De nieuwe medewerker weet tegelijk bij wie hij met zijn vragen terecht kan. Zorg dat u aan dit mentorschap ook een eindtijd verbindt. Als het mentorschap oneindig voortduurt of wanneer daarover niets is afgesproken, kan dat leiden tot ongelijke werkverhoudingen tussen oude en nieuwe werknemers. Stel vast hoelang de inwerkperiode zou moeten duren. Maak duidelijk wanneer u volledige zelfstandigheid en inzetbaarheid van de nieuwe collega verwacht. Houd daarbij rekening met het termijn van de proeftijd. U kunt lastig iemand beoordelen als deze zijn volledige capaciteiten nog niet heeft kunnen tonen.

Een praktisch inwerkschema
Het inwerken van een nieuwe collega leent zich heel goed voor een planmatige aanpak. Alles wat een nieuwe medewerker zou moeten weten kunt u vooraf opnemen in een checklist. Zorg voor een bepaalde logica in de volgorde! Neem details op waaraan u niet meteen zou denken. Denk daarbij aan instructie waar alledaagse benodigdheden te vinden zijn en kennisoverdracht over dagelijkse programma's en 'vanzelfsprekende' taakverdelingen in uw team. Denk bijvoorbeeld ook aan vluchtroutes in geval van brand.

Richt het inwerkschema niet alleen op de werkzaamheden op uw eigen afdeling. Laat de nieuwe medewerker kennis maken met functionarissen van andere afdelingen waar direct mee wordt samengewerkt en zorg ook dat hij op de hoogte is van facilitaire zaken en ICT. Evalueer uw inwerkschema uiteindelijk met de nieuwe kracht. Juist nieuwe mensen kunnen het beste vertellen wat aan uw schema nog ontbreekt. Dit is handig voor de volgende keer dat u iemand laat inwerken.

Betrokkenheid van de manager
Het inwerken van een nieuwe collega kunt u overlaten aan de mentor, maar persoonlijke betrokkenheid van uw kant blijft een belangrijk onderdeel van het proces. Na de introductie op de eerste dag dient u nog enkele voortgangsgesprekken met de nieuwe medewerker in te plannen. Belangrijk is dat u de verwachtingen van de medewerker helder krijgt en die afstemt op uw eigen verwachtingen. Dit bespaart vaak een hoop misverstanden en irritatie achteraf. Vergeet niet dat elke nieuwe medewerker boordevol nieuwe ideeŽn en ervaringen zit, waar u praktisch gebruik van kunt maken. Sluit de inwerkperiode af met een evaluatiegesprek waarin indrukken, leerpunten en verwachtingen nog eens aan de orde komen.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Geeft u goede complimenten? Neem afstand van problemen

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
solliciteren
collega's
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen spreken in het openbaar
presentatie
speechen
toespraak
uitstraling
charisma


Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beÔnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beÔnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privť
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk