Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen


 


bol.com Partner

Wat zegt uw bureau over uw persoonlijkheid?

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Zo geeft u uitleg zonder interruptie
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Zo geeft u uitleg zonder interruptie

Tijdens een vergadering ontstaat een discussie over een onderwerp waar u een duidelijke mening over hebt. U zou de aanwezigen wel kunnen overtuigen, als u maar de ruimte kreeg om uit te spreken. U wilt uw standpunt graag uitleggen, maar u wordt telkens onderbroken door mensen die wel denken te weten wat u wilt zeggen of die niet zo geÔnteresseerd zijn. Zij reageren vanuit hun eigen invulling en dwingen u voortdurend in de verdediging. Hoe kunt u ervoor zorgen dat u uw verhaal kunt doen zonder voortdurend te worden onderbroken?

In vergaderingen krijgen sprekers vaak niet de ruimte om uitgebreid hun visie te verduidelijken. Er is maar weinig tijd en in die beperkte tijd wil iedereen zijn zegje kunnen doen. Zo ontstaan er discussies over vermeende standpunten terwijl eigenlijk niemand zijn achterliggende gedachten duidelijk heeft kunnen maken. Het is vervelend als u niet begrepen wordt omdat u gewoonweg niet de ruimte krijgt voor gedegen uitleg. U hebt altijd goed doordachte motivaties bij de ideeŽn die u uitspreekt. U bent er zelfs van overtuigd dat u anderen mee zou kunnen krijgen in uw plannen, als u maar gelegenheid kreeg om het hoe en waarom achter uw standpunten uit te leggen. Deze gelegenheid kunt u echter zelf creŽren. Door de context te veranderen en door handig gebruik te maken van woorden en lichaamstaal, zorgt u ervoor dat u niet zo snel meer zult worden onderbroken.

Veranderen van de context
De discussie die u voert, vindt plaats binnen de context van de vergadering. Een vergadering is een werkvorm waarbij u met alle aanwezigen van gedachte wisselt over de agendapunten. U zit met elkaar aan tafel en discussieert over meningsverschillen. Bij de communicatie tijdens deze bijeenkomst is sprake van tweerichtingsverkeer. Iedere deelnemer aan de vergadering heeft evenveel recht zijn mening te geven. Per deelnemer is er dan ook maar beperkte tijd beschikbaar. De gespreksdeelnemers mogen elkaar dan ook interrumperen als zij vinden dat de ander voldoende tijd heeft gehad om zijn mening te verduidelijken. Vanwege deze regels krijgt u vaak onvoldoende ruimte om uitgebreid uw motivatie uit de doeken te doen. Als u vindt dat u met uw uitleg een ander licht op de zaak kunt doen werpen, doet u er goed aan de context te veranderen, waardoor er ook nieuwe onbeschreven regels ontstaan.

Van vergadering naar presentatie
Een manier om de context te veranderen is de volgende. Als er een onderwerp besproken wordt waarover u uw mening wilt verduidelijken, vraagt u aan de voorzitter of u uitleg mag geven. Als de voorzitter dat goed vindt, staat u meteen op. Dit brengt u gelijk in een andere positie. Op dat moment verandert u de vergadering in een presentatie waarbij u de spreker bent. Als u staat terwijl de andere aanwezigen zitten, zult u minder snel onderbroken worden. Uw bijdrage voelt immers aan als een presentatie; de anderen worden toehoorders. Als u dan toch onderbroken wordt, kunt u deze interruptie beschouwen als een vraag die u graag beantwoordt, maar liefst aan het eind van uw verhaal. Zorg dat u deze Ďvraagí ook staande beantwoordt. Zo voorkomt u een discussie. Natuurlijk kunt u zo geen kwartier aan het woord blijven. Het blijft immers de uitleg van uw mening. Als u uw standpunt verduidelijkt hebt, gaat u zitten en neemt u weer deel aan de vergadering.

Visuele middelen
Als u wilt voorkomen dat u wordt onderbroken, helpt het als u uw verhaal visueel ondersteunt. Ook daardoor krijgt uw uitleg het karakter van een presentatie. U hebt op dit moment misschien geen prachtige PowerPoint presentatie beschikbaar, maar u kunt wel gebruik maken van andere middelen die u voorhanden hebt. Maak om uw verhaal te verduidelijken eens een schets op een whiteboard of een flip-over, of gebruik desnoods gewoon pen en papier om uw ideeŽn beeldend te maken. Als u te kennen geeft dat u uw idee over een bepaald plan wilt schetsen, kunnen anderen daarop pas reageren als u uw bedoeling helemaal duidelijk hebt gemaakt. Dat betekent dat uw verhaal niet onderbroken zal worden, voordat de tekening die u maakt duidelijkheid heeft verschaft.

In plaats van een schets, kunt u ook een model maken met behulp van attributen die u ter plekke beschikbaar hebt. Stelt u zich eens voor dat u moet vertellen over de situatie tijdens een verkeersongeval waarvan u getuige was. In dat geval helpt het u als u het ongeval kunt naspelen met behulp van luciferdoosjes, paperclips, pennen of visitekaartjes. Op dezelfde manier kunnen voorwerpen op tafel u helpen om uw gedachten te verduidelijken. Met dergelijke attributen maakt u gemakkelijk kenbaar wat uw mening is over de ruimteverdelingen in uw bedrijf of hoe u vindt dat de logistiek moet plaatsvinden. U kunt er ook personen of geldstromen mee visualiseren. Bent u van plan iets uit te leggen over bijvoorbeeld de verhoudingen in uw team, bereidt u zich daar dan op voor en steek vooraf een aantal spelpionnen in uw zak waarmee u de interacties tussen personen kunt aanduiden.

De aandacht vasthouden met woorden
Als u niet onderbroken wilt worden tijdens een vergadering, kan ook de manier waarop u uw verhaal opbouwt daarbij helpen. Zodra u concrete uitspraken doet over uw standpunt, kunnen anderen daarop gaan reageren met tegenargumenten - ook als u zelf vindt dat u uw mening nog niet voldoende hebt uitgelegd. Een manier om ervoor te zorgen dat u niet onderbroken wordt, is ervoor te zorgen dat u nog niet meteen duidelijk maakt waar u met uw verhaal naar toe wilt. Vergelijkingen en metaforen zijn daarvoor heel bruikbaar. In plaats dat u iets zegt over de feitelijke situatie, maakt u een vergelijking met iets anders. Anderen kunnen u dan moeilijk in de reden vallen, want u maakt immers nog slechts een vergelijking. Pas aan het eind van uw betoog maakt u een koppeling tussen deze vergelijking en het gespreksonderwerp. Zo hebt u duidelijk kunnen maken wat u wilt. Uiteindelijk valt alles op zijn plek.

Politici gebruiken vaak een andere slimme manier om door woordkeuze te voorkomen dat ze onderbroken worden - bijvoorbeeld door een journalist die hen interviewt. Ze zeggen dan dat ze over het onderwerp twee dingen willen zeggen. De politicus die dat aankondigt, zal bij zijn uitleg van het eerste punt niet zo snel worden onderbroken. De journalist is immers nieuwsgierig wat er nog meer komt. Het tweede punt hoeft niet zoveel voor te stellen en kan zelfs een verkapte samenvatting zijn van het eerste punt. Als u in de vergadering zegt dat u twee dingen wilt zeggen over het agendapunt dat besproken wordt, heeft dit een vergelijkbaar resultaat. De aanwezigen begrijpen dan dat u nog niet bent uitgesproken voordat u hierover twee dingen hebt gezegd en zullen u ook beleefdheidshalve minder snel onderbreken.

De aandacht vasthouden met lichaamstaal
Lichaamstaal heeft een belangrijke functie tijdens de gespreksregulatie. Zo kunt u aan de intonatie, het oogcontact en de bewegingen van het hoofd van uw gesprekspartner merken wanneer hij is uitgesproken en u aan de beurt bent. Als iemand u wil onderbreken tijdens uw betoog, zal hij zoeken naar ruimtes in uw non-verbale presentatie. Vaak kunt u merken dat sprekers sneller en met stemverheffing gaan praten om te voorkomen dat ze geÔnterrumpeerd worden. Als u dat ook zo doet, komt dat uw presentatie niet echt ten goede. U hebt andere middelen ter beschikking om ervoor te zorgen dat u zelf aan het woord kunt blijven.

Een belangrijk advies is u niet rechtstreeks te richten tot de persoon die u vermoedelijk wil onderbreken. Aankijken is het belangrijkste teken waarmee u aangeeft dat u de beurt wilt overgeven. Bovendien kan deze persoon u gemakkelijk signalen geven dat hij u wenst te onderbreken zoals snel knikken en naar voren deinzen. Deze signalen kunt u dan niet negeren.

Beter is het om weg te kijken, zolang u nog aan het woord bent. U kunt er zelfs voor kiezen om uw verhaal te richten tot iemand die het wel met u eens is. De tegenstander, die u niet aankijkt, zal u dan nog minder gemakkelijk onderbreken. Hij moet dan immers inbreken in een dialoog die u schijnbaar met iemand anders hebt. Bovendien hebt u het voordeel dat u met uw oogcontact degene die het wel met u eens is, uitnodigt om te reageren. Ondanks dit alles kan iemand zijn best blijven doen om ertussen te komen. Reageer dan niet met stemverheffing, maar strek uw hand vooruit en houd deze in de lucht terwijl u verder spreekt. Dit is een niet mis te verstaan teken dat u wilt afmaken wat u bent begonnen te vertellen.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Tips voor een geslaagde nieuwjaarsreceptie. Wat zegt uw bureau over uw persoonlijkheid?

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
vergadering
vergaderen
debatteren
spreken in het openbaar
presentatie
speechen
toespraak
uitstraling
charisma
manipuleren
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beÔnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beÔnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privť
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk