Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen


 


bol.com Partner

Handleiding voor een goede zelfbeoordeling
Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk In de stemming voor een nieuwjaarsreceptie
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


In de stemming voor een nieuwjaarsreceptie

U bent uitgenodigd voor een nieuwjaarsreceptie. De uitnodiging is veelbelovend: ‘Graag heffen wij samen met u het glas op het nieuwe jaar’. Er wordt u een gezellig samenzijn met collega’s beloofd, waarbij u elkaar het beste kunt wensen onder het genot van een drankje en een hapje. U besluit erheen te gaan. Een nieuwjaarsreceptie is een feestelijk moment waarbij u collega’s eens onder andere omstandigheden kunt ontmoeten. U vindt het ook belangrijk om te gaan omdat u weet dat het een gelegenheid bij uitstek is om te netwerken met collega’s van andere locaties en andere afdelingen die u normaal niet vaak ziet.

De domper op de feestvreugde
Bij de ingang wordt u een glas champagne uitgereikt met het verzoek daar nog niet van te drinken, maar te wachten op een gezamenlijke toast. Op de tafels staan hapjes klaar, maar ook die moeten op zich laten wachten. Dan wordt er om stilte gevraagd. De directeur treedt naar voren en heet iedereen welkom. Vervolgens houdt hij een speech waarin hij terugblikt op het afgelopen jaar. Hij bespreekt achtereenvolgens de financiële situatie van het afgelopen jaar, de projecten waarmee uw organisatie actief is geweest en noemt de vertrokken en nieuwe medewerkers. Vervolgens blikt hij vooruit op het nieuwe jaar waarbij hij het heeft over voortzettende trends, vernieuwing, marktkansen en samenwerking met potentiële partners. In de tussentijd staat u maar met uw glas in uw hand.

Zo verstrijken er al snel twintig minuten. De feeststemming is u ondertussen danig in uw schoenen gezakt en de spontaniteit die een nieuwjaarsbijeenkomst kan hebben is er wel af. Toch bent u daar niet verrast over. U weet intussen dat de nieuwjaarsreceptie standaard begint met een langdradige toespraak van de directeur. U weet ook dat u er steeds opnieuw met enthousiasme naar toe gaat, maar dat u in het eerste half uur steeds minder in de stemming raakt. En daarin bent u niet de enige. Toch zou de directeur daar wat aan kunnen veranderen en dat begint al bij de verwachting die de uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie oproept.

Het effect van verwachtingen
In eerdere artikelen heb ik het al gehad over het effect van verwachtingen. Hoe mensen hun omgeving waarnemen en beleven, heeft niet altijd te maken met een onbetwistbare ‘werkelijkheid’. Verwachtingen en veronderstellingen kleuren voortdurend onze perceptie en beïnvloeden onze stemming. Als iets anders uitpakt dan we veronderstelden, kan dat gepaard gaan met een ervaring van frustratie en leiden tot verminderde motivatie. Overigens zijn dit processen die volledig onbewust verlopen en die te maken hebben met uw mentale set.

De eerste onderzoeker die over een mentale set sprak was Narziss Ach (1871-1946). Hij ontdekte dat als je een proefpersoon twee getallen laat zien, bijvoorbeeld 6 en 3, en daarna vraagt die op te tellen, af te trekken, te delen of te vermenigvuldigen, ze daar langer over doen dan wanneer je ze vooraf vertelt dat ze moeten optellen, aftrekken, delen of vermenigvuldigen. Dat betekent dat ze zich onbewust voorbereiden op wat ze moeten doen. Ze worden er dus als het ware voor in de stemming gebracht, waardoor hun reactietijd vermindert.

Mentale voorbereiding
In ons hoofd bereiden we ons steeds voor op wat komen gaat door onbewuste associaties. Daardoor kunnen we (meestal) sneller en adequater reageren. Stel bijvoorbeeld dat ik u de volgende zin laat lezen:

Jan ging zitten en keek naar het menu.

Misschien dat u nu meteen een beeld in uw hoofd heeft van een man in een restaurant. Maar als u net een artikel over informatica heeft gelezen, kan het zijn dat u de man eerder achter zijn computer ziet zitten. Als de betekenis van het woord menu later niet blijkt te kloppen met wat u zich erbij voorstelde, zult u even om moeten schakelen.

Wel of niet in de stemming?
Onze beleving wordt voor een groot deel gestuurd door externe factoren waarvan we ons niet bewust zijn. Zo kan bijvoorbeeld de geur van vers gemaaid gras of potloodslijpsel associaties uit het verleden bij ons oproepen. Ook het horen van bepaalde klanken of muziek kan herinneringen ophalen. Dit kan ons in een bepaalde stemming brengen en dat heeft weer direct effect op wat we doen. De Amerikaanse hoogleraar John Bargh deed een bijzonder onderzoek om dit effect (dat hij priming noemde) aan te tonen. Bargh liet jongeren een woordtest maken waarin vooral woorden voorkwamen die met ouderdom te maken hadden zoals rollator, bingo, grijs, bloemetjesjurk en Florida. Nadat ze de test hadden ingeleverd, bleken deze jongeren er langer over te doen om naar de lift te lopen dan een controlegroep die neutrale vragen had moeten beantwoorden. De vragen hadden hun blijkbaar in een bepaalde stemming gebracht. En onze stemming heeft effect op onze motivatie en gedrag.

Richard Bandler en John Grinder de grondleggers van het neurolinguïstisch programmeren (NLP) spraken in dit verband over verschillende submodaliteiten. Als u een kind hebt dat erg druk is, terwijl u wilt lezen, zal het niet zo simpel werken om te zeggen dat hij/zij ook maar een boekje moet pakken. Andersom zal uw kind u niet zo gemakkelijk kunnen overhalen om mee te doen aan zijn of haar spel. Uw kind heeft volgens Bandler en Grindler hoog visuele submodaliteiten (druk, vrolijk, op beelden gericht) en u vooral auditieve submodaliteiten (rustig, verbaal, op informatie gericht). Op dat moment hebt u dus ook niet zoveel gevoel voor elkaars actuele emotie. U bent niet goed op elkaar afgestemd.

Welkom op onze nieuwjaarsconference
Stap nu eens in de schoenen van de directeur die zijn personeel toespreekt bij de nieuwjaarsreceptie. U zult ontdekken dat hier dezelfde principes gelden: uw boodschap komt pas goed over als uw toehoorders daarvoor open staan. Daar dient u ze voor in de stemming te brengen. Als u een nieuwjaarstoespraak wilt houden, is het goed om uw gasten daarop ook mentaal voor te bereiden. Indien u mensen hebt uitgenodigd voor het heffen van het glas tijdens een feestelijke bijeenkomst, zitten ze misschien niet te wachten op uw zakelijk getinte toespraak. Daarvoor sluiten ze zich mogelijk af en wachten geduldig tot het voorbij is om te kunnen proosten. Daardoor zal mogelijk veel van de inhoud, die u wilt meegeven, hen ontgaan. U kunt het ook omdraaien. In uw uitnodiging legt u de nadruk juist op de toespraak in plaats van op de receptie. En door het kiezen van de juiste inhoud zorgt u voor verrassing.

Spreek bijvoorbeeld niet over uw nieuwjaarstoespraak, maar over uw nieuwjaarsconference (deze term past goed bij Nieuwjaar en kunt u met een knipoog gerust gebruiken), waarbij u terugkijkt op het vorige jaar en vooruitblikt op wat komen gaat. En na afloop van de conference heft u graag het glas met de aanwezigen op het nieuwe jaar en is er voor iedereen gelegenheid om de collega’s die zij nog niet hebben ontmoet dit jaar het beste vooruitzicht toe te wensen. Zorg er natuurlijk wel voor dat uw nieuwjaarstoespraak meer weg heeft van een conference dan van een saai betoog. Zorg voor een lach en een traan in uw verhaal. Blik met humor terug op het afgelopen jaar, met verwijzing naar serieuze zaken, maar ook met de nodige zelfspot. Zo brengt en houdt u de aanwezigen in een passende stemming.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com

Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Vorige pagina Handleiding voor een goede zelfbeoordeling

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beïnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beïnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk