Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen


 


bol.com Partner

Blijf schrijven met een pen
Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Aardig zijn loont, of toch niet?
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Aardig zijn loont, of toch niet?

In een artikel op de BBC website las ik over een interessant onderzoek van de University of California, Riverside, naar het effect van doelgericht vriendelijk gedrag van kinderen op hun populariteit onder leeftijdsgenoten. Dit onderzoek werd uitgevoerd onder 400 schoolkinderen tussen 9 en 11 jaar oud. De onderzoekers vroegen aan de helft van de kinderen om vier weken lang drie keer per week iets aardigs te doen. Aan de andere helft (de controlegroep) werd gevraagd om een dagboek bij te houden van plaatsen waar ze waren geweest. De uitingen van vriendelijkheid waren niet per se gericht op klasgenoten. Enkele voorbeelden die kinderen noemden waren: ‘Ik gaf mijn moeder een knuffel omdat ze het zo druk had op haar werk’, ‘Ik gaf iemand wat van mijn lunch’ en ‘Ik heb gestofzuigd’. Voorafgaand aan de vier weken werd aan de deelnemers gevraagd om de namen te omcirkelen van klasgenoten, met wie ze het liefst een activiteit op school zouden willen doen. Na vier weken werd hun gevraagd hetzelfde weer te doen. Het bleek dat de ‘vriendelijkheidsgroep’ onder klasgenoten aanzienlijk in waardering was gestegen. Ook voelde die zich gelukkiger.

Onderzoeker dr. Kristin Layous van de UC Riverside's faculteit psychologie noemde het feit dat simpele positieve activiteiten zo’n direct effect hebben op verbetering van de relaties onder leeftijdsgenoten de meest interessante ontdekking: ‘Ik was niet helemaal verbaasd dat leerlingen zich gelukkiger voelden, omdat we dat ook bij volwassenen gevonden hebben, maar ik was verrast dat eenvoudige activiteiten de dynamiek van een gevestigde klas kunnen veranderen’. Volgens Layous kan het aanmoedigen van zulke simpele "positieve daden" kinderen helpen om beter op te schieten met hun klasgenoten en kan het zelfs gevallen van pesten doen voorkomen.

Een aardige manager?
Het bovenstaand onderzoek deed mij afvragen of dat wat hier gevonden is bij kinderen, in gelijke mate geldt voor volwassenen. Met andere woorden: word je door doelbewust vaker iets aardigs te doen ook een aardigere persoonlijkheid? Ga je je er beter door voelen en word je er meer door gewaardeerd door collega’s en medewerkers? Maar om daar antwoord op te kunnen geven, gaat er nog andere een vraag aan vooraf: wilt u als manager eigenlijk wel als aardig bestempeld worden?

Veel managers vinden het prettig om als persoon gewaardeerd te worden door collega’s en medewerkers. Toch is niet elke manager het daar altijd mee eens. Sommige managers hanteren liever een harde, dominante managementstijl, waarbij ze juist een zakelijke houding met enige afstand tot medewerkers belangrijk vinden. Het is daarbij niet wenselijk om geliefd te zijn onder personeel. Ook daarnaar is onderzoek gedaan. De conclusie uit een onderzoek van de Hay Group is dat managers vooral niet aardig gevonden moeten willen worden. Volgens Hay moet een manager geen band met zijn team willen opbouwen, omdat daardoor de teamprestaties omlaag zouden gaan.

Geef acht!
Gaat effectief leidinggeven wel samen met aardig zijn?, is dus de vraag. Wilt u wel zo populair zijn onder uw personeel of betekent dat per definitie dat u zich bedient van een (te) zachte aanpak? In militaire dienst was ik (een 23-jarige) commandant van een infanterie-peloton. Mijn taak was het in vier maanden tijd opleiden van rekruten tot specialist. Na hun opleidingsperiode werden zij overgeplaatst naar een andere compagnie en kreeg ik weer anderen. Aan het eind van de vier maanden liet ik de soldaten uit mijn peloton een enquête invullen om te weten hoe zij hun opleidingsperiode hadden ervaren. In die enquête kon ook de waardering voor stafleden worden aangegeven. Toen ik mijn eerste enquête retour kreeg zag ik dat ‘mijn mannen’ mijn leiderschap blijkbaar hadden gewaardeerd: ik werd aardig/vriendelijk geworden. Trots deelde ik dit met mijn collega-officieren, maar die waren een totaal andere mening toegedaan. Zij vonden niet dat je als leidinggevende zo gewaardeerd zou moeten worden. Dat getuigde van te softe aanpak. Ik was het niet met hen eens. Mijn blijkbaar vriendelijke benadering betekende niet dat ik geen overwicht had. Integendeel, de soldaten uit mijn peloton renden als het nodig was de benen uit hun lijf voor me. Ik kreeg alles bij hen voor elkaar en dat ook nog zonder gemok.

Wat was het bij mijn collega-officieren dat ze er niet in geloofden dat aardig zijn ook loont? Waarom geloofden ze niet dat je inzet niet hoeft af te dwingen, maar dat je soms meer voor elkaar krijgt met een open dialoog en een ontspannen benadering? Hun verklaring was dat er in oorlogstijd (en daar oefenden we tenslotte voor) geen tijd te verliezen was. Militairen moesten gewoonweg uitvoeren wat hen opgedragen was. Punt! Voor inspraak was geen tijd. Het bovenstaande speelde zich overigens wel af in een tijd dat de harde aanpak in het leger, maar ook in andere organisaties nog hoog in het vaandel stond. Een leidinggevende moest je bijvoorbeeld altijd aanspreken met u, ook al was die leidinggevende (zoals dat in mijn geval was) slechts 23 jaar oud. Dit om een idee te geven.

Hoe aardig wilt u zijn?
Eerder scheef ik het artikel: Zeven manieren om aardig gevonden te worden. En daarmee ging ik uit van de veronderstelling dat aardig zijn iets is dat iemand graag zou willen zijn. Bent u aardig? En vindt u het belangrijk om aardig gevonden te worden? Dit zijn vragen die op het eerste gezicht zo simpel lijken, maar die toch niet zo gemakkelijk te beantwoorden zijn. Het woord aardig alleen al doet bij sommige mensen de haren te bergen rijzen. Misschien komt dat ook omdat het een woord is dat we nogal eens gebruiken om dingen af te zwakken. Als u een aardige vakantie hebt gehad, was u daar niet echt enthousiast over. Als u een aardige mop hoort, vindt u die niet echt grappig. Als u het aardig voor elkaar hebt, hebt u nog wel wat te doen en als u iemand een aardigheidje cadeau doet, stelde het blijkbaar niet veel voor. Met dat in gedachte: wilt u dan wel een aardige manager zijn? Met die geste wekt u niet de indruk dat u een krachtdadige aanpak hanteert. Het woord aardig kent behalve vriendelijk en sympathiek immers ook synoniemen als gul, toegeeflijk en zacht. Een aardige manager lijkt op die manier een persoon zonder ruggengraad te zijn, bij wie je waarschijnlijk alles voor elkaar krijgt. Er zijn weinig managers die in hun CV schrijven dat ze aardig zijn. Welke boodschap zou u daarmee immers geven aan een potentieel toekomstige werkgever?

Toch is de praktijk anders en blijkt aardig zijn wel degelijk effectief. Tenminste als je er niet mee bedoelt dat de aardige persoon met alle winden meewaait. Als ik het heb over een aardige, vriendelijke of sympathieke manager, dan bedoel ik de manier waarop hij/zij communiceert met anderen. De aardige manager weet waar hij of zij voor staat, maar staat open voor suggesties. Daarmee profileert de manager zich als een gelijkwaardige gesprekspartner. De aardige manager is het niet per se altijd met iedereen eens, maar neemt anderen serieus, geeft aandacht en neemt tijd om te luisteren. De aardige manager glimlacht makkelijk, heeft humor en weet zaken te relativeren. Deze manager kent zijn/haar mensen goed, weet wat hun kwaliteiten zijn en geeft daar zijn/haar oprechte waardering voor. Door zijn/haar open houding en eerlijke communicatie is de manager geliefd bij collega’s en personeel. En dat komt de effectiviteit van zijn/haar management zeker ten goede. Kortom: aardig zijn loont.

Hoe wordt (of blijft) u aardig?
Misschien vindt u zichzelf aardig. Als het goed is blijkt dat dan uit uw gedrag. Je kunt niet alleen van binnen aardig zijn, het moet er ook uitkomen. Als u aardig bent, zult u als vanzelf vriendelijk gedrag tentoonspreiden. Maar andersom werkt het ook. Net als bij de kinderen uit het eerder genoemde onderzoek begint dat met aardig gedrag. Als u ermee begint om dagelijks heel bewust een activiteit te doen die u zelf als aardig zou omschrijven, dan wordt u ook aardig. U gaat zich er beter door voelen en anderen zullen u meer gaan waarderen. U zult merken dat u ook meer aardige reacties terug krijgt. Als u van mening bent dat alleen de harde zakelijke aanpak werkt, loont het toch de moeite om het eens een poosje op deze andere manier te gaan doen. U zult merken dat u meer effect bereikt, dat u zich prettiger voelt en dat u heel veel aardige mensen om u heen gaat zien. Ongemerkt zal ook uw visie over de harde aanpak als enige juiste managementtechniek veranderen. Ten slotte: schrijf in uw volgende CV gerust dat u aardig bent. Dat is een mooie eigenschap. En als u bang bent dat de ander niet zal begrijpen wat u daarmee bedoelt, verwijs dan naar dit artikel.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lees ook: Zeven manieren om aardig gevonden te worden

Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com

Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Vorige pagina Blijf schrijven met een pen

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beïnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beïnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk