Primair
Huilen is een van jouw manieren om aandacht te vragen. Je bent niet echt verdrietig maar hebt misschien honger.

Mistroostig
Het gebeurde heeft je getroffen. Nadenkend laat je je tranen stromen. Je doet geen moeite ze te drogen.

Gekrenkt
Het is allemaal niet eerlijk! Je bent verdrietig maar de hand in je nek vertelt dat je ook boos bent.

Gedeelde smart
Je voelt je gesteund door je verdriet te delen. In jouw cultuur is de aanraking daarbij zeer belangrijk.

Ontroerd
De muziek raakt je. Hierdoor trekt je leven aan je voorbij.Probeer het dan maar eens droog te houden!

Aangedaan
Je kunt je tranen nog net in bedwang houden maar je merkt dat dit toch veel met je doet. Het houdt je bezig.

Treurig
Je bent wel treurig maar dat uit je niet voortdurend. In ieder geval ben je nu niet zo erg spraakzaam.

Teleurgesteld
Van hem had je andere verwachtingen. Je had hier niet op gerekend en het valt je nu erg tegen

Verontrust
Je voelt je onzeker en maakt je zorgen. Je uit je somber. Je hebt de steun en bemoedigende woorden hard nodig.

Samen maar alleen
Je keert je af van de ander in plaats van steun te zoeken. Je zou nu eigenlijk liever alleen zijn.

Ontroostbaar
Je schreeuwt je verdriet er uit en bent moeilijk te troosten. Hoe kon dit toch gebeuren?

Toedekkend
Je wilt niet dat anderen merken hoe je je voelt. Daarom pink je onopvallend je tranen weg.

Geschokt
Je bent geschokt door het nieuws en wilt het eigenlijk nog niet tot je laten doordringen. Jouw verdriet komt later.

Onthutst
Je bent verbijsterd door het nieuws. Je zorgen om de gevolgen, maar meer voor anderen dan voor jezelf.

Moedeloos
Je bent hier meer door aangegrepen dan je zou verwachten. Je vraagt je af hoe je nu verder moet.

Aangeslagen
Je bent op dit moment zeer aangeslagen en dat moet je even verwerken. Je snuift je tranen weg en neemt een moment voor jezelf.

Verstijfd
Je wilt je het liefst afsluiten voor wat je voelt. De intense emoties maken je stijf en bewegingloos. De troost van anderen ontgaat je zowat.

Steunzoekend
Je wilt je verdriet vooral laten merken. Je zoekt steun. Je handen klampen zich vast aan de ander en je toont heftige mimiek, je ogen gericht op de camera.

Ingestort
Je wereld is ingestort en jij ook. Jouw persoonlijke situatie is erger dan ooit daarvoor. Hoe kan dit nog veranderen? Wie moet je nu nog helpen? Oh, God!

Hartverscheurend
Je wordt overspoeld door emoties en je schreeuwt het er uit. Je merkt amper meer wat er om je heen gebeurt. Je verdraagt nu geen troostende armen om je heen maar wilt liever een meter ruimte.

Rouw
Lief en leed heb je gedeeld en opeens is het voorbij. Het besef van dit verlies maakt je erg verdrietig. Toch droog je je tranen even. Het is belangrijk om dit moment bewust mee te maken.

Afwijzend
Je bent verdrietig, maar je boosheid overheerst vooral. Je kunt nog moeilijk accepteren wat er is gebeurd.

Wanhopig
Je hebt verdriet, maar wordt ook meegesleept in de emoties van anderen. Je hebt nauwelijks zelfcontrole.

Ingetogen
Je vertrekt geen spier. Toch rollen de tranen over je wangen. Je laat je niet kennen maar bent diep geraakt.