Positieve twijfel
Deze denker krabt zich vertwijfeld op zijn hoofd, maar is toch wel positief vanwege zijn omhoog gerichte blik.

Wacht even, ik denk!
Als iemand zijn vinger opsteekt met zijn blik omhoog, zegt hij dat hij niet in zijn denken wil worden gestoord.

Innerlijke dialoog
Met de vinger tegen hun slaap laten mensen zien dat ze denken. De blik omlaag duidt op een innerlijke dialoog.

In een lastig pakket
Deze man houdt zijn oor vast. Hij toont zich ongelukkig met wat hij heeft gehoord. Hoe zegt hij dit zonder kwetsen?

Liever niet spreken
Deze man spreekt zijn gedachten liever niet uit. De handen op zijn lippen zijn niet positief. Hij oogt afwachtend.

Afwachtend; kritisch
De hand voor de mond met daarbij een blik omhoog: afwachend, maar ook kritisch en zeker van zichzelf .

Pijnlijke gedachten
Zo houdt iemand ook zijn hand op zijn hoofd als hij hoofdpijn heeft of zich verslagen voelt.

Onzekere gedachten
Terug naar de orale fase? In ieder geval wijst de pink in zijn mond wel op onzekere gedachten.

Blazen op zijn duim
Deze man blaast op zijn duim, waarmee hij aangeeft dat het uiten van zijn gedachten hem zeer veel moeite kost.

Afkeuring
Hij krabt zich op zijn achterhoofd en houdt zijn andere arm als een barière voor zich. Dit duidt op afkeuring.

Laat mij maar!
Hij wil liever alleen zijn en zijn gedachten niet delen. Dit zie je vaak bij intieme gevoelens: verdriet of schaamte.

Zware gedachten
De hand die de kin ondersteunt duidt op vermoeidheid. Denken kost hem veel moeite net als: 'De denker".

Twijfel/onzekerheid
Deze denker krabt zich achter zijn oor en staart in de verte. Hij toont twijfel. Verwacht een onzeker antwoord!

Zelfovertuigd
De handen in de nek en getuite lippen, geven aan dat deze denker erg overtuigd is van zichzelf.

Kauwen op bril
Het kauwen op de poot van een bril of pen geeft de man tijd om zijn kritische gedachten goed te formuleren.